CD&V Pepingen vraagt samenwerking met Tubeke voor aanleg en onderhoud fietspad

In kader van de verdere uitwerking van het Fietspadenplan 2024 deed de CD&V-fractie de suggestie om voor de heraanleg van het fietspad Hondzochtstraat - Molenhofstraat de gemeente Tubeke te vragen om samen te werken vermits ongeveer 600 meter van dit fietspad en rijweg op het grondgebied van Saintes ligt.

Pepingen kan als gemeente een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met de gemeente Tubeke zodat het nieuwe fietspad niet onderbroken zou worden ter hoogte van Kasteel Den Dael en Trop. Een mooi voorbeeld van zo’n overeenkomst was de samenwerking met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw voor de aanleg van het fietspad aan de Pelikaanberg.

Maaien bermen en zoutstrooien rijweg

Elke gemeente of stad moet ervoor zorgen dat op eigen grondgebied de openbare wegen en fietspaden veilig zijn voor weggebruikers. Met een samenwerkingsovereenkomst kunnen tussen gemeenten onderling afspraken gemaakt worden over het onderhoud en strooien van wegen die over gemeentegrenzen slingeren. Dit zou interessant zijn voor “Rue De Trop” op grondgebied Saintes dat volgens het strooi- en maaiplan Pepingen niet wordt aangedaan terwijl het wel ingesloten ligt in Pepings grondgebied.

“Ik heb persoonlijk tijdens de winter van 2017 kunnen vaststellen dat de zoutstrooier tijdens die 600 meter op Tubeeks grondgebied wordt stilgelegd. We stellen ook vast dat de gemeente Tubeke zelf deze strook op hun grondgebied helemaal niet strooit. Zo komen de weggebruikers bij sneeuwval of ijzelvorming in onveilige situaties terecht. De bermen worden op dit stuk wel gemaaid door Tubeke maar op een veel later tijdstip wat soms ongewone situaties op het fietspad veroorzaakt”, zegt gemeenteraadslid Peter Van Cutsem.

Tegen kleine vergoeding

In functie van de bovengemeentelijke samenwerking voor de aanleg van het nieuwe fietspad stelde de CD&V-fractie tijdens de gemeenteraad van 24 november 2020 een aantal vragen. Om de problemen in de toekomst op te lossen, deed CD&V een constructief voorstel. Aan het gemeentebestuur werd gevraagd om een juridische oplossing te zoeken zodat onze technische dienst het traject van 600 meter op het grondgebied van Tubeke mee kan strooien en maaien. Tegenover deze diensten zou een kleine vergoeding voor de gemeente Pepingen kunnen staan. Deze oplossing is zowel voor de gemeente Pepingen als voor Tubeke een veel efficiëntere manier van werken en voor de weggebruikers een veiligere oplossing. Het college van burgemeester en schepenen beloofde op de gestelde vragen een antwoord te geven


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?