CD&V en Volks en Voor Ternat: nieuwe gezichten in het college

Op 1 januari zullen Timo Schoukens (Voor Ternat), Christiane Servranckx (CD&V en Volks) en Gunter Desmet (CD&V en Volks) hun respectievelijke fakkel binnen het college volgens de gemaakte afspraken doorgeven. Ines Swaelens (Voor Ternat), Kris De Meuter (Voor Ternat) en Geert De Feyter (CD&V en Volks) zullen trachten hun schoenen te vullen. Hannes Verdoodt (Voor Ternat) zal op zijn beurt Ines Swaelens opvolgen als voorzitter van de gemeenteraad.

CD&V en Volks en Voor Ternat onderstrepen dat deze wissels geen impact hebben op de  continuïteit van het reeds gevoerde beleid. Deze wissels kaderen ook in het voeren van een nieuwe politiek, waar we net willen inzetten op verandering en betrokkenheid.

Burgemeester Michel Vanderhasselt: “Gemeentepolitiek is een ploegsport. Ons beleid wordt vorm gegeven door alle zestien gemeenteraadsleden van CD&V en Volks en Voor Ternat. De grote beleidslijnen worden binnen deze groep afgesproken. Op deze manier zijn we zeker van een groot draagvlak. Graag wil ik de drie uittredende schepenen bedanken voor hun grote inzet. Dit in moeilijke omstandigheden, corona maakt dat het niet altijd even gemakkelijk werken was. Ook het plezier in de politiek verdween voor een stuk, door het wegvallen van de vele dagelijkse contacten op straat en op eetfestijnen. Desondanks hebben de drie schepenen keihard gewerkt om binnen hun bevoegdheden het meerjarenplan uit te voeren. Met resultaat."

De (nieuwe) schepenen met hun bevoegdheden

  • Geert De Feyter, schepen van omgeving (ruimtelijke ordening, mobiliteit & leefmilieu), woonbeleid, duurzame ontwikkeling, Vlaams karakter, erfgoed, begraafplaatsen en kerkfabrieken
  • Ines Swaelens, schepen van vrije tijd, jeugd, sport, cultuur, toerisme, bibliotheek, burgerparticipatie, communicatie en informatisering en politieke vernieuwing
  • Kris De Meuter, schepen van onderwijs, kinderopvang en Huis van het Kind

De overige leden van het college

  • Schepen en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst Marc Faes blijft bevoegd voor welzijn, gezondheidszorg, vrijwilligersbeleid, integratie, internationale samenwerking en armoedebestrijding.
  • Schepen Jef Borremans blijft bevoegd voor openbare werken, andersvaliden en senioren, hij zal nu ook kermissen en feestelijkheden opvolgen.
  • Burgemeester Michel Vanderhasselt blijft bevoegd voor veiligheid, burgerzaken, personeel, patrimonium, lokale en sociale economie, tewerkstelling, landbouw en dierenwelzijn, hij zal vanaf januari ook instaan voor de markten.

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?