CD&V borduurt voorlopig verder op fusie met drie

De Gooikse CD&V-meerderheid engageert zich momenteel niet om een fusie met vijf gemeenten te bekijken. Ze stemden tegen het voorstel dat de N-VA-oppositie indiende op de laatste gemeenteraad. N-VA wil de gesprekken aangaan binnen de gemeenten Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen. Door het faciliteitenstatuut kan Bever op dit ogenblik niet worden betrokken. CD&V Gooik houdt het voorlopig bij de gemeenten Galmaarden, Gooik en Herne.

N-VA Pajottenland brengt de engagementsverklaring met het fusievoorstel in de vijf gemeenten op de agenda van de gemeenteraad. Jason Broodcorens gaf tekst en uitleg bij de tekst. “Na het persbericht van de burgemeesters van Galmaarden, Gooik en Herne reiken wij graag een uitgestoken hand omdat we het idee van fusies genegen zijn. We hebben niet gelezen dat er binnen deze legislatuur moet worden gehandeld en de fusie moet rond zijn om bijkomende middelen van de Vlaamse Overheid te ontvangen. Ons voorstel is om gesprekken te voeren breder dan de politieke families. Een aantal samenwerkingen in onze gemeenten zorgen er voor dat het fuseren vlotter kan verlopen. Het is wenselijk om Lennik en Pepingen ook te betrekken. Als N-VA zijn we momenteel de enige partij die achter dit fusieplan met vijf gemeenten staat.” (lees verder onder de foto)

Volgens CD&V-burgemeester Simon De Boeck moet dit proces stap voor stap verlopen. “Het is nog iets te vroeg om ons nu al uit te spreken over de kansen van de fusie in het Pajottenland. Vlaanderen moedigt fuseren aan en we horen meerdere pistes in alle provincies. Tot nu gaan de gesprekken over de voordelen en de nadelen. De fusie met drie kan vijf miljoen euro opleveren. We gaan ook luisteren naar gemeenten die de voorbije jaren zijn gefuseerd. Binnen het burgemeestersoverleg loopt momenteel een onderzoek naar de bestuurskracht van de zeven gemeenten. (nvdr: de zes uit de politiezone en Roosdaal, ze maken deel uit van de plattelandswerking van Pajottenland+) De schuldvermindering is inderdaad een voordeel, net zoals het feit dat je nu als gemeente je fusiepartner(s) kan kiezen. Tijdens de volgende Vlaamse legislatuur wordt het wellicht opgelegd. Het grootste voordeel is toch de personeelsslagkracht. We zouden taken kunnen herverdelen en medewerkers zouden zich kunnen specialiseren in bepaalde domeinen. Fuseren met drie of vijf houdt ook in dat je minder kort bij je bevolking staat en dat is een belangrijk aandachtspunt voor de CD&V. We willen ons niet overhaasten, eerder rustig verder denken.”

Studieronde en trouwen met wie we willen

Volgens schepen Gunther De Wilde moet Gooik ook met landelijke partners kunnen verder gaan. Experts hebben al voorgesteld om Pepingen bij Halle te voegen en Lennik te laten samengaan met Dilbeek. Dat wil CD&V-Gooik niet.

De N-VA oppositie vindt dat er niet mag worden getreuzeld want eind 2023 is kortbij als het over dit thema gaat. Kristoff Hemelinckx: “Onze vraag is dit nú te onderzoeken. Ook de hand uit te steken naar de burger, die komt nu te weinig aan bod.” Philippe De Cock heeft het gevoel dat er vooral wordt besnuffeld, maar vraagt wat Gooik eigenlijk wil.

De Boeck: “Op dit moment zitten we nog in een studieronde. We willen de mogelijkheden zeer goed onderzoeken. Komt er een goed voorstel dan leggen we dit zeker op tafel. Ik heb het gevoel dat Galmaarden en Herne er ook zo over denken. Indien we zouden gaan spreken over een fusie met zeven, dan ligt dat heel moeilijk. Tot nu zijn er in Vlaanderen alleen fusies van twee of drie gemeenten in deze fusieronde. Maar we reiken zeker de hand naar Lennik en Pepingen, zelfs Roosdaal en de oppositie.”

Vanuit de N-VA hoopt De Cock dat de fusie niet wordt opgedrongen door te lang te talmen. “We trouwen nog graag met wie we zelf willen.”

De engagementsverklaring werd weggestemd door de CD&V-meerderheid.

 

Hieronder de tekst die N-VA Gooik op de gemeenteraad bracht.

Extra agendapunt voor de Gemeenteraad van 27/09/2022

Engagementsverklaring omtrent een fusie van de gemeenten Gooik, Galmaarden, Herne, Pepingen & Lennik.

Aanleiding en context

Op 2 september laatstleden verklaarden de burgemeesters van Gooik, Herne & Galmaarden dat zij verkennende fusiegesprekken opstarten, met de bedoeling om uiterlijk eind 2022 een definitieve beslissing hieromtrent te nemen.

De N-VA afdelingen van Gooik, Galmaarden, Herne, Pepingen & Lennik erkennen de wenselijkheid van fusies. Desalniettemin geloven wij dat er moet nagedacht worden over een groter project. Net zoals er in de huidige situatie op grotere schaal wordt samengewerkt op vlak van gezondheidszorg, jeugd- en sportbeleid en de lokale politie, zijn wij van mening dat een grote, Pajotse fusie de meest aangewezen piste zou zijn voor onze gemeenten.

Motivering

Gelet op

- De intentieverklaring van de heren burgemeesters De Boeck, Poelaert en Decat om een fusie van de gemeenten Gooik, Herne & Galmaarden te onderzoeken

- Het sterke regionale merk “Pajottenland” met als kerngemeenten Gooik, Galmaarden, Herne, Pepingen, Lennik & Bever

- Het feit dat er eerst een grondwetswijziging noodzakelijk zou zijn om de gemeente Bever te kunnen betrekken in de fusieplannen, wat de facto onmogelijk is in de huidige legislatuur

- De reeds bestaande samenwerkingsverbanden tussen de opgesomde gemeenten inzake jeugd-, sport- en gezondheidsbeleid

- De vruchtbare samenwerking in de Lokale Politiezone Pajottenland, bestaande uit de opgesomde gemeenten

- De grotere beleidsdaadkracht en mogelijkheden die verbonden zijn aan een grote fusie van de Pajotse kerngemeenten

Besluit

Artikel 1. – De gemeenteraad erkent de wenselijkheid van een grote, Pajotse fusiegemeente.

Artikel 2. – De gemeenteraad draagt het College van Burgemeester en Schepenen op om eerst de piste van een grote, Pajotse fusiegemeente, bestaande uit de gemeenten Gooik, Galmaarden, Herne, Lennik & Pepingen, te onderzoeken, alvorens de trilaterale gesprekken tussen de gemeenten Gooik, Herne & Galmaarden verder te zetten.

Artikel 3. – Het College van Burgemeester en Schepenen betrekt de fracties van de gemeenteraad bij de fusiegesprekken en rapporteert maandelijks aan de gemeenteraad omtrent het verloop ervan

Artikel 4. - De gemeenteraad verzoekt de Voorzitter om in samenspraak met de Voorzitters van de fracties een schrijven te richten aan de gemeenteraden van de gemeenten Galmaarden, Lennik, Pepingen en Herne waarin zij verklaren voorstander te zijn het onderzoeken van een grote, Pajotse fusie en de gemeenteraadsleden van vermelde gemeenten vragen zich ook achter dit idee te scharen.

Artikel 5. - De gemeenteraad belast het College van Burgemeester en Schepenen met het onverwijld uitvoeren van dit besluit.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?