CD&V Bever schenkt 350 € aan ‘Kids in Kindia’

Een delegatie van het CD&V-bestuur van Bever overhandigde een cheque van 350 € aan het project ‘Kids in Kindia’ van Martien Frisch, Luc Plasman en Marleen Schoenmakers. “Het is de opbrengst van onze Goedgezinde Dorpskwis”, zegt de burgemeester Luc Deneyer .

“Met dat bedrag kunnen we een hele klas vullen met schoolbanken”, zegt Martien verrast.

Dit initiatief begon toen Martien Frisch uit Bever met kvlv-vrouwen, in samenwerking met ngo TRIAS, op inleefreis trok naar Guinée.

De Afrika-microbe, de passie voor onderwijs en de ontmoeting met Marijke Folmer en Mamadou Sow zorgden voor het begin van een boeiend project KIK.

vzw KIK (opgericht in 2015) wil de kinderen in de basisschool "Le Dauphin" in Féréfou (buitenwijk van Kindia)  in Guinee (West-Afrika) betere onderwijskansen bieden.

Omdat voorschools onderwijs in Guinée niet gestimuleerd en gesubsidieerd wordt, focust KIK op kindvriendelijk kleuteronderwijs waar spelend leren belangrijk is.

Er is tevens een uitwisseling, zowel pedagogisch als didactisch, tussen de basisschool Ak'Cent uit Bever en de school Le Dauphin uit Kindia.

Om aan de lokale behoeften te voldoen financiert KIK de bouw van klaslokalen en de ondersteuning bij aankoop van didactisch materiaal. Voor de bouw wordt samengewerkt met de Guinése stichting "Pierre à Bâtir", die zorgt voor de concrete realisatie. De school Le Dauphin betaalt huur, waarmee Pierre à Bâtir de school kan onderhouden en op termijn andere scholen zal bouwen.

Op de foto v.l.n.r.: Omer Frisch,( erevoorzitter CD&V) en vader van Martien Frisch ; Christian Krikilion (1ste schepen) ; Luc Deneyer (burgemeester) ; Martien Frisch ; Walter Van Haegenborgh (voorzitter) ; Luc Plasman (echtgenoot Martien) en Kristof Cattie (gemeenteraadslid)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?