CC Westrand Dilbeek decor voor Welzijnsbeurs

DILBEEK - Onder de noemer ‘alles over welzijn onder één dak’, presenteert het OCMW en de gemeente Dilbeek het ruime welzijnsaanbod binnen de gemeente. Omdat vele activiteiten niet of nauwelijks gekend zijn bij het grote publiek, is er dit weekend een welzijnsbeurs in CC Westrand.

Iedereen is welkom op vrijdagavond 2 en zaterdag 3 maart in het cultureel centrum van Dilbeek. De toegang is gratis.

Wat staat er op het programma?

Huiskamers Welzijn
De inkomhal, wandelstraat en galerij van Westrand worden omgebouwd tot een Welzijn Welkom huis met verschillende huiskamers. Elke huiskamer geeft een overzicht van het aanbod van de verschillende partners over een specifiek welzijnsthema.

De verschillende thema’s die aan bod komen zijn:

 1. wonen en energie

 2. werken en integratie

 3. hulp- en dienstverlening

 4. kinderopvang en opvoedingsondersteuning

 5. participatie

 6. preventie en sensibilisering

De huiskamers zijn vrij toegankelijk op vrijdagavond en op zaterdag, maar zijn op bepaalde ogenblikken bemand voor persoonlijke vragen en inlichtingen door gemeente en OCMW en de partners.

Bemanning op vrijdag van 19 tot 20u en op zaterdag van 13u30 tot 17u. Er is ook een theatermonoloog met Marleen Merckx, maar die is helaas helemaal volzet.

Workshops

Er zijn ook workshops op zaterdag tussen 14.30 uur en 15.30 uur met keuze tussen:

 • lezing Wendy Bosmans (de supernanny) met als onderwerp “Opvoeden terwijl je zelf druk bezig bent”

 • Theaterstuk over dementie “Mannen van 85”

 • Speeddating met de bevoegde schepenen rond verschillende welzijnsthema’s

Kinderopvang is voorzien van 14 uur tot 16 uur in samenwerking met de Dienst Opvanggezinnen van het OCMW en animatoren speelpleinwerking Dilbeek.

Verder nog tijdens Welzijn Welkom

 • Tentoonstelling dementievriendelijk Dilbeek

Het project dementievriendelijke gemeente (gesteund door de Koning Boudewijnstichting) heeft als doel de persoon met dementie en zijn naaste omgeving onder de aandacht te brengen, het taboe te doorbreken. Vooral de persoon met zijn mogelijkheden en niet de ziekte staan daarbij centraal.

Een overzicht van 1 jaar werken aan een dementievriendelijk Dilbeek wordt voorgesteld aan de hand van een tentoonstelling: kunstwerken en  verschillend beeldmateriaal zullen je een idee geven van de activiteiten, het plezier en de creatieve kwaliteiten van de deelnemers het afgelopen jaar. Ook de andere acties van het voorbije jaar worden onder de aandacht gebracht.

 • Aanbod vrijwilligersactiviteiten van de gemeente

Wist je dat in Dilbeek een paar honderd vrijwilligers actief zijn? Via hun engagement vinden deze vrijwilligers een zinvolle vrijetijdsbesteding én een goed gevoel! Bovendien zijn zij, voor de werking van gemeente en OCMW, onbetaalbaar. Gemeente en OCMW brachten samen een brochure uit met een bundeling van hun afdelingen die werken met vrijwilligers.

Heb je ook vrije tijd en zin om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Kom dan zeker langs aan de stand ‘welzijn en vrijwilligers = een sterk team’, neem een brochure mee en maak zeker een afspraak met de verantwoordelijken van de betreffende diensten.

 • Lancering Wijzer in Welzijn – een onlineproductcatalogus.

Deze website maakt je wegwijs in het welzijnslandschap waardoor je na elk bezoek een beetje wijzer wordt. Je krijgt er onder andere informatie over welke diensten de gemeente en het OCMW aanbieden, wat de diensten inhouden, tot wie je je moet wenden voor meer informatie of voor een aanvraag.

De ‘Wijzer in Welzijn’ bezoeken kan via een link op de website van gemeente (www.dilbeek.be) of OCMW (www.ocmwdilbeek.be).

 • Lancering welzijnsloket centrum Dilbeek start 19 maart 2012

Heb je een vraag over welzijn en weet je niet waarheen? Heb je al eens ervaren dat je van het kastje naar de muur werd gestuurd? Het aanbod van sociale dienst- en hulpverlening is zo groot dat het voor velen ondoorzichtig wordt. En dan raak je soms de weg kwijt…

Vanaf 19 maart 2012 kan je met al je vragen over welzijn terecht bij het welzijnsloket. Een medewerker van het welzijnsloket gaat samen met jou op zoek naar een gepast antwoord op je vraag en geeft je informatie over algemene basisrechten, inkomen en uitkeringen, administratie, thuiszorg, kinderopvang en opvoeding, psychosociale moeilijkheden, maatregelen over wonen en energie, werken,…

 • Terugkoppeling wijkbabbels

In elke deelgemeente van Dilbeek werd voor de inwoners een wijkbabbel georganiseerd (eind 2009 – begin 2010) om te horen wat er leeft bij de bevolking. Inwoners gaven aan wat de gemeentediensten, OCMW, politie en andere partners kunnen ondernemen op het vlak van leefbaarheid, veiligheid, samenleven en communicatie. Ook wat de burger zelf kan bijdragen tot een verbetering/oplossing van het probleem kwam aan bod. Intussen zijn verschillende werkgroepen van start gegaan om bepaalde knelpunten aan te pakken. Ben je benieuwd naar de lopende initiatieven en toekomstplannen? Dan moet je zeker langskomen!


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?