Carnaval 2014 : Hulpdiensten laten niets aan toeval over

HALLE - Zowel de stad Halle als de lokale politie, de brandweer als het Rode Kruis laten weten dat ze klaar staan om Carnaval 2014 in goede banen te leiden. "Feestvierders kunnen met een gerust hart naar Halle afzakken. De hulp- en veiligheidsdiensten staan paraat. Uiteraard roepen wij de carnavalsvierders op om ook zelf hun verantwoordelijkheid te nemen, en de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen", laat het stadsbestuur weten.

Vanaf zaterdagmiddag  tot en met dinsdagochtend zal het Rode Kruis Halle instaan voor de dringende geneeskundige hulpverlening in de carnavalszone. Tijdens de carnavalsperiode zullen meer dan 25 vrijwilligers paraat staan. Ook worden permanent 2 ziekenwagens ingezet. Daarnaast staan ook 2 extra ziekenwagens klaar indien nodig, en worden ook een aantal (spoed)verpleegkundigen voorzien. De hulppost van het Rode Kruis in het veiligheidsdorp op het K. Cardijnplein wordt gedurende het ganse carnaval bemand met 2 à 3 vrijwilligers om mensen in nood op te vangen. Ook mobiele ploegen staan permanent op het terrein om mensen te helpen. Zij blijven elke carnavalsnacht op post tot wanneer de laatste feestvierder de Grote Markt heeft verlaten. Verder zal het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria zijn spoedafdeling met 10 bedden uitbreiden zodat hulpbehoevende feestvierders perfect geholpen kunnen worden. Ook het team van artsen en verpleegkundigen wordt extra versterkt.

Extra vrijwilligers bij brandweer

Bij de Halse brandweer wordt het volledige korps ingeschakeld tijdens carnaval. Tijdens de stoet op zondag worden extra vrijwilligers ingezet om de brandweerposten te bemannen en  ook gedurende de feestnachten zullen extra vrijwilligers inzetbaar zijn vanuit de kazerne. Al het beschikbare materiaal van de Halse brandweer wordt aangewend, versterkt en uitgebreid met materiaal van de Civiele Bescherming. Op zondagmiddag wordt een inzetklare reddingsboot met duikteam voorzien op het kanaal. Ook maandagavond staan duikers ter beschikking om mogelijke drenkelingen veilig aan wal te zetten.

Net als de brandweer zet ook de lokale politie Halle tijdens carnaval het volledige politiekorps in om de veiligheid te garanderen. Daarnaast komen nog een 40-tal manschappen van andere lokale politiezones uit Vlaams-Brabant onze manschappen ondersteunen. De politie waakt mee over het vlot en veilig verloop van de verschillende stoeten. Daarnaast worden teams ingezet die tijdens de drukste periodes en de feestnachten te voet de openbare orde handhaven in het centrum van de stad. Voorts  worden gedurende het ganse feestweekend extra politieploegen ingezet voor anti-diefstalpatrouilles op de parkings en in de stadsrand. Uiteraard worden ook  24 uur op 24 interventieploegen voorzien. Ook de spoorwegpolitie biedt ondersteuning. Op zaterdag en zondag worden telkens enkele ploegen van de Spoorwegpolitie specifiek georiënteerd in de richting van het station van Halle.

Logistieke steun van stad

De nodige logistieke ondersteuning voor het carnavalsgebeuren wordt geboden door de stadsdiensten van Halle. Zij leveren een aanzienlijke bijdrage, zowel in de voorbereiding naar het evenement toe, als tijdens de festiviteiten en in de fase van de afbraak en opkuis. Er wordt onder meer gezorgd voor feestverlichting, dranghekken, toiletwagens en urinoirs, het opruimen van afval en mobiele camerabewaking op de Grote Markt. Voorts coördineren de stadsdiensten de opbouw van het veiligheidsdorp. De inzet van de stadsdiensten voor carnaval wordt geschat op 1500 mensuren.
Hieruit mag blijken dat alles in het werk wordt gesteld om de hulpverlening en logistieke steun op carnaval zo optimaal mogelijk te laten verlopen, niet in het minst door de zeer goede samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten, de organisatie en de Stad Halle. "Feestvierders kunnen met een gerust hart naar Halle afzakken. De hulp- en veiligheidsdiensten staan paraat. Uiteraard roepen wij de carnavalsvierders op om ook zelf hun verantwoordelijkheid te nemen, en de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen", laat het stadsbestuur weten.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?