Campus Vijverbeek blijft morgen dicht

Na overleg tussen alle directies op de campus en het gemeentebestuur werd beslist om Campus Vijverbeek op maandag volledig te sluiten omdat de veiligheid van de leerlingen en personeelsleden niet gegarandeerd kan worden, dit gezien de vele bomen op de campus.

"Niemand kan/mag het domein betreden. We vragen indien mogelijk om jullie kinderen zoveel mogelijk thuis op te vangen. Zelf voorzien we opvang in de lokalen van Spinibo, Boekfos 30 te Asse. Gelieve een lunchpakket mee te geven. De reden waarom we vragen om indien mogelijk zelf in opvang te voorzien is omdat de capaciteit in Spinibo onvoldoende is. Zonder tegenbericht worden alle leerlingen dinsdag terug op school verwacht", klinkt het.

De andere scholen blijven op dit ogenblik open.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?