Buurtinformatienetwerken nuttig in strijd tegen criminaliteit

REGIO - Er zijn in België 778 officiële buurtinformatienetwerken verdeeld over 228 steden en gemeenten. In Halle-Vilvoorde hebben 15 van de 35 gemeenten minstens één officieel buurtinformatienetwerk (BIN). De meerderheid, 20 gemeenten, hebben dus geen officieel BIN.

N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh vraagt dat de lokale besturen meer aandacht besteden aan buurtinformatienetwerken. “BIN's kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij de preventie en bestrijding van criminaliteit,” zegt het Pajotse Kamerlid.

Een buurtinformatienetwerk is een samenwerkingsverband tussen burgers en lokale politie. Burgers melden aan de lokale politie informatie over bepaalde verdachte personen of handelingen die werden vastgesteld in de buurt waar de aangesloten burgers wonen. De politie evalueert die inlichtingen en brengt zo nodig de BIN-leden hiervan op de hoogte. Een buurtinformatienetwerk heeft als doel: - bijdragen tot het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel; - bevorderen van de sociale controle; - verspreiden van de preventiegedachte. Om dit te bereiken wisselen de aangesloten BIN-leden en de politie informatie uit volgens een procedure die op voorhand is afgesproken. Bovendien worden door de politie ook preventietips verspreid.

Een BIN is officieel als het werd geregistreerd en gevalideerd door de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van het ministerie van binnenlandse zaken. Momenteel bestaan er 778 geregistreerde en gevalideerde buurtinformatienetwerken in België, waarvan 673 in het Vlaamse Gewest, 103 in het Waals Gewest en 2 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ook in de regio Halle-Vilvoorde zijn verschillende gemeenten of steden die een BIN hebben. Zo werden in het Pajottenland verschillende BIN's opgericht onder andere in Herne, Galmaarden, Bever en Lennik (Enkel voor Eizeringen en een BIN-Z). Deze BIN's tellen samen bijna 500 leden die enerzijds de politie helpen in de strijd tegen inbraken maar anderzijds ook door de politie geïnformeerd worden over mogelijke inbrekers. Recent nog werd in Herne een inbraak opgelost met behulp van het buurtinformatienetwerk.

In de Zemstse deelgemeente Weerde daalde het aantal inbraken na de opstart van een BIN spectaculair met maar liefst 80%.

BIN's lenen zich niet enkel tegen woninginbraken. Zo is er in Halle een BIN dat specifiek gericht is op zelfstandigen en winkeliers. Het doel is niet enkel diefstallen maar ook fraude of oplichting tegen te gaan.

Twintig gemeenten in Halle-Vilvoorde hebben echter nog geen officieel BIN. “Dat is een spijtige zaak,” vindt N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh. “Gemeenten laten een kans liggen om op een eenvoudige en relatief goedkope manier de veiligheid te verhogen. Zeker als je weet dat minister Jan Jambon de nodige stappen heeft gezet om buurtinformatienetwerken te ondersteunen,“ meent Van Vaerenbergh.

Zo zijn op federaal niveau verschillende hulpmiddelen ontwikkeld om de oprichting van een BIN te vereenvoudigen: standaardcharters, gidsen, checklists, enz. Ten slotte spelen ook de reeds bestaande buurtinformatienetwerken een grote rol: hun succes dient kenbaar gemaakt te worden, zodat duidelijk wordt wat de meerwaarde van een BIN kan zijn en andere mensen eveneens gestimuleerd worden dergelijke samenwerkingsverbanden op te richten.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?