Busvervoer staat op de helling in Pajottenland en Zennevallei

Negen schepenen van mobiliteit uit het Pajottenland en de Zennevallei, over de partijgrenzen heen, trekken aan de alarmbel. Emmanuel de Bethune, Roosdaal (CD&V), Simon De Boeck, Gooik (CD&V), José Lefever, Drogenbos (Drogenbos Plus – LB), Carina Ricour Herne, (CD&V), Bram Vandenbroecke, Halle (Groen), Kristien Van Haverbeke, (N-VA), Beersel, Philippe De Vleeschouwer  (IC-GB), Sint-Genesius-Rode en Kristof Cattie, Bever (CD&V) vrezen dan door de hervorming van het openbaar vervoer vanaf 1 januari 2022 het aanbod sterk dreigt te verschralen, waardoor heel wat jongeren, senioren, kansarmen en pendelaars mogelijk in de kou komen te staan.

Sorry, maar de bus komt hier niet meer. Dat scenario dreigt vanaf 2022 voor duizenden inwoners in het Pajottenland en de Zennevallei. Het nieuwe openbaar vervoersplan dreigt een kaalslag te worden voor de meer landelijke gemeenten in Vervoerregio Vlaamse Rand.

Decreet basisbereikbaarheid

Op basis van het decreet Basisbereikbaarheid ontwikkelt elke vervoerregio samen met De Lijn een nieuw vervoersplan. Dat plan zoekt, terecht, naar meer efficiëntie en rendabiliteit in het busvervoer, met dezelfde middelen dan voorheen. Niemand heeft baat bij de lege grote bussen die we soms zien voorbij rijden. Populaire lijnen krijgen dan weer een hogere frequentie. Dat is op zich een zinvolle operatie. De realiteit is echter dat het aanbod zo grotendeels verschuift naar de dichtbevolkte noordelijke rand rond Brussel.

Minimale dienstverlening

Maar die zoektocht naar rendabiliteit heeft zijn limieten. Wat met de minimale dienstverlening voor elke inwoner? Landelijke kernen met vaak meer dan duizend inwoners, dreigen vanaf 1 januari 2022 in de kou te staan. Heel wat lijnen worden afgeschaft of sterk afgeslankt. In het weekend of buiten de spits komt er in heel wat dorpen binnenkort helemaal geen bus meer.

Wat met mensen die in ploegen of in het weekend werken? Wat met studenten of senioren die even naar de stad willen? Wat met gezinnen die geen wagen kunnen betalen: mogen die in het weekend niet meer uit hun kot?

Duurzame mobiliteit

Het nieuwe plan duwt het Pajottenland en de Zennevallei een stap verder richting auto-mobiliteit in plaats van richting modal shift (andere vervoersmogelijkheden). Nochtans zijn files al lang niet meer enkel het probleem van de stad of autostrades. Ook de landelijke steenwegen slibben in de spitsuren dicht.

In het Pajottenland en de Zennevallei werken de besturen hard aan een ‘modal shift’, met bij voorbeeld meer fietsinfrastructuur, mobipunten en stationsparkings. Degelijk openbaar vervoer is in dat hele verhaal een onmisbare schakel. In de toekomst nog meer dan vandaag.

Vervoer op maat

In principe is het nieuwe ‘Vervoer op maat’ de oplossing om het verlies aan buslijnen te compenseren. De Vlaamse Regering voorziet daarvoor 31 miljoen euro per jaar. De Vervoerregio Vlaamse Rand werkte een gedetailleerd plan uit om op de noden van de landelijke gemeenten in te spelen. Daar zou ongeveer 4 miljoen euro voor nodig zijn. Niet onoverkomelijk, gezien het beschikbare budget, maar dat plan werd niet gevolgd. Andere vervoerregio’s gaan wel met de grote sommen lopen, van 2 tot bijna 5 miljoen euro per jaar in 2024. De Vlaamse rand krijgt met 350.000 euro in 2022 slechts een tiende van het benodigde budget om het verlies aan reguliere buslijnen op te vangen. Daar kan je amper 2 of 3 gemeenten mee aan ‘Vervoer op Maat’ helpen. De berekening blijkt niet gebaseerd op actuele cijfers over objectieve parameters.

Het voornaamste argument vanuit Vlaanderen is dat de Vlaamse rand rond Brussel al ruim bedeeld is door het reguliere openbaar vervoer. Daarbij wordt helaas totaal genegeerd dat ook Vlaams-Brabant landelijke regio’s kent met een zwakke bediening en dus nood aan vervoer op maat, zoals het Pajottenland en de Zennevallei. Ook daar heeft elke inwoner evenveel recht op investeringen in duurzame mobiliteit.

Weigering in de Vervoerregioraad

Het voorliggende openbaar vervoersplan haalde dan ook geen vereiste twee derde meerderheid in de vervoerregioraad. Voornamelijk de gemeenten uit het Pajottenland en de Zennevallei verzetten zich. Deels omdat het plan voor het Aanvullend Net voor sommige gemeenten niet goed is, deels  omdat de middelen ontbreken om het ‘Vervoer op Maat’ in de landelijke uithoeken behoorlijk te organiseren. “We hopen hiermee een duidelijk signaal te geven: ook de landelijk gemeenten in Vlaams-Brabant hebben recht op degelijk openbaar vervoer”, aldus de schepenen van mobiliteit.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?