Brusselse wetenschappelijke politie komt vanaf 1 april niet meer naar Halle-Vilvoorde

REGIO - Vanaf 1 april kan het parket van Halle Vilvoorde geen beroep meer doen op het lab van de federale politie in Brussel. Dat brengt het onderzoek in zware gerechtelijke dossiers in gevaar. Bij de lokale politie wordt gevreesd dat dit nadelig is voor het oplossen van de vele inbraken in de regio.

Ook procureur des koning Thierry Freyne van het parket Halle- Vilvoorde trekt aan de alarmbel. “De directeur van de Brusselse Federale Politie heeft dit ruim op tijd aangekondigd omdat hijzelf kampt met een onderbezetting van zijn wetenschappelijke politie. Er is toen gedacht aan een aantal pistes zoals bijstand van de labo’s van Dendermonde en Leuven. Er zijn binnen de federale politie Asse 4 tactische rechercheurs opgeleid en er zijn ook 6 speurders uit de algemene reserve gedelegeerd die een minimale opleiding voor het vaststellen van diefstallen genoten. Maar uit onderzoek is gebleken dat er minstens 15 medewerkers nodig zijn om dag en nacht een lab ter beschikking te hebben”, zegt Freyne. In 2015 beloofde minister Jan Jambon dat er tegen 2017 een volwaardig lab zou actief worden in Halle-Vilvoorde.

Ontmoedigend

Maar ondertussen gaven er al een aantal gespecialiseerde speurders de brui aan omdat ze steeds naar Brussel moesten komen.  “Ik maak me dus grote zorgen want het is met 4 medewerkers niet mogelijk goed werk te leveren in onderzoeken rond zwaardere misdrijven. Er is onvoldoende personeel voor een gebied met 600.000 inwoners dat bovendien kampt met een verkeersinfarct. De werklast wordt veel te zwaar voor die mensen. De procureur-generaal en de top van de federalen politie zijn zich bewust van de problematiek van Halle-Vilvoorde”, zegt Freyne.

Elk gerechtelijk arrondissement zou een lab moeten hebben. “Nu moet ik Brussel altijd aanspreken maar op die manier kan je niet zelf aan de hendels trekken en het werk afstemmen op een eigen beleid van het arrondissement”, zegt Freyne.

Een oplossing zoeken

Bij ernstige feiten zal de federale politie een oplossing moeten zoeken. “Een procureur kan zijn vorderingsrecht uitoefenen waardoor hij elke politiedienst kan opvorderen. De lokale politie probeert ook zelf oplossingen te zoeken. Nu wordt er daar al meer ‘technische politie’ ingezet maar dat blijft wel hoofdzakelijk de taak van de federale politie”, meent Feyne.

De procureur begrijpt wel dat een wetenschappelijke politie veel geld kost en dat er moet gestreefd worden naar optimalisering van de inzet van de middelen. “Maar een lab speelt een belangrijke rol in ons arrondissement waar we volop inzetten op het bestrijden van de diefstallen”, besluit Thierry Freyne.

Labo’s van Dendermonde en Leuven

N-VA-parlementslid Kristien Van Vaerenbergh ondervroeg deze week in de Kamer minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon over dit onderwerp. Jambon bevestigde dat hetgeen hij vorig jaar aankondigde ook effectief werd uitgevoerd.

“Zes gedetacheerde inspecteurs werden op 1 juni 2015 toegewezen aan de FGP Halle – Vilvoorde en volgden een opleidingstraject sporenonderzoek. Daarnaast werden eveneens 4 volledige opgeleide hoofdinspecteurs in plaats gesteld en een commissaris vanuit de centrale directie Technische en Wetenschappelijke politie gedetacheerd. Het einde van de samenwerking met het labo van Brussel zal worden opgevangen door een samenwerking met de labo’s van Dendermonde en Leuven. Daartoe wordt volgens de minister momenteel het nodige overleg gepleegd tussen de betrokken actoren. De continuïteit van de analyse van de sporen wordt alzo verzekerd.”

De minister benadrukte dat er geen enkele discussie bestaat over de aanwezigheid van voldoende technische politie in Halle-Vilvoorde. Halle-Vilvoorde zal over het nodige personeel kunnen beschikken om deze belangrijke steuntaken uit te voeren, zowel ten behoeve van de eigen recherchediensten als van de lokale politiezones van het arrondissement.  De rekrutering van bijkomend personeel gaat dan ook verder zoals gepland.

N-VA-parlementslid Kristien Van Vaerenbergh blijft pleiten voor een eigen wetenschappelijk labo voor Halle-Vilvoorde. Dit betekent een grote meerwaarde in de strijd tegen inbraken, hetgeen de prioriteit is van het parket Halle-Vilvoorde. Op dit ogenblik maakt de Federale Politie een functionele en budgettaire analyse van de werking en organisatie van de technische en wetenschappelijke politie. Dit gebeurt in het licht van de Europese accreditatieverplichting voor de labo’s. Op basis van deze studie zal in overleg met de gerechtelijke autoriteiten en rekening houdend met de behoeften van de eenheden op het terrein het aantal te accrediteren wetenschappelijke labo’s in België worden vastgelegd.

Geens

Minister van Justitie Geens laat intussen ook weten dat er voldoende personeel ter beschikking wordt gesteld van het Lab in Halle-Vilvoorde. Het parket zal binnenkort ook angesloten worden op het coputernetwerk van de wetenschappelijke politie.

Audio: We laten hier onder procureur Thierry Freyne aan het woord:


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?