Brussels Airlines noteert verlies van 233 miljoen euro

In de eerste drie kwartalen van het jaar noteerde Brussels Airlines een verlies van 233 miljoen euro, als gevolg van de ongekende impact van het coronavirus op de marktvraag naar vliegreizen. De omzet daalde met 70% tot 339 miljoen euro en de operationele opbrengsten daalden met 69% ten opzichte van vorig jaar tot 374 miljoen euro. Brussels Airlines vervoerde 73% minder passagiers tussen januari en september en de bezettingsgraad daalde met 11,4 procentpunten tot 70,6%. Naast de structurele herziening van haar algemene kostenpositie versnelt Brussels Airlines de uitvoering van haar herstructureringsprogramma Reboot Plus door middel van verschillende korte- en langetermijnmaatregelen om de variabele en vaste kosten te verlagen om de effecten van de coronaviruscrisis tegen te gaan.

Het coronavirus heeft een dramatische impact op de luchtvaart wereldwijd. Brussels Airlines heeft haar vluchtschema aangepast aan de ingestorte marktvraag en de verschillende reisbeperkingen, wat heeft geleid tot een twaalf weken durende opschorting van de vluchten in het voorjaar en een gereduceerd vluchtschema in de zomer. In juli hervatte de luchtvaartmaatschappij haar vluchtactiviteiten naar Afrika, waardoor de belangrijke verbinding tussen Europa en het Afrikaanse continent weer werd hersteld.

Na de herstart in juni waren de zomermaanden sterker dan verwacht, met een stijgende vraag in het toeristische segment. Dit leidde tot een groter aanbod naar toeristische bestemmingen in juli en augustus. Door de snel veranderende reisbeperkingen en vraag moest Brussels Airlines na de zomer echter haar vluchtcapaciteit zo flexibel mogelijk aanpassen om de aangeboden capaciteit zo dicht mogelijk bij de marktvraag te houden om zo haar cashpositie veilig te stellen. Dankzij dit heel proactieve en restrictieve capaciteitsbeheer kon Brussels Airlines sinds de heropstart op 15 juni elke week cash-positief blijven vliegen.

Als gevolg van de ineenstorting van de vraag en de capaciteit meldt de luchtvaartmaatschappij een Aangepaste EBIT van -233 miljoen euro voor de eerste negen maanden van het jaar (vorig jaar: 1 miljoen EUR). De EBIT kwam uit op EUR -256 miljoen (vorig jaar: EUR 0 miljoen). Het verschil met de Aangepaste EBIT is voornamelijk het gevolg van afschrijvingen van 23 miljoen EUR op activa met gebruiksrecht voor twee Airbus A330-200 en acht Airbus A319 voor de noodzakelijke verkleining van de vloot.

De inkomsten zijn met 70% gedaald, van 1,137 miljoen EUR tot 339 miljoen euro. Brussels Airlines vervoerde 2.107.954 passagiers tussen januari en september, tegenover 7.905.953 vorig jaar (-73%). Er werden 18.757 vluchten uitgevoerd, een daling van 70% ten opzichte van de 62.683 vluchten in de eerste drie kwartalen van 2019. De bezettingsgraad daalde met 11,4 procentpunten van 82% naar 70,6%. De operationele kosten daalden met 49% tot 607 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van de volumegerelateerde daling van de kosten van materialen en diensten.

De uitbraak van het coronavirus heeft Brussels Airlines ertoe aangezet haar bestaande turnaround-programma, dat in het derde kwartaal van 2019 van start ging en dat voor 90% zal zijn uitgevoerd tegen het einde van 2020, te intensiveren en te versnellen. Na de aanpassing van het netwerk zal het nieuwe plan Reboot Plus de vloot met 30% inkrimpen en het personeelsbestand met 25%. Het turnaround-programma, waar met de sociale partners een akkoord over werd bereikt en dat in volle uitvoering is, zal de basis leggen voor een duurzame toekomst voor het bedrijf. Eind september 2020 is het aantal medewerkers al met 14% gedaald ten opzichte van 2019.

Door de nog steeds onstabiele en heel onvoorspelbare situatie wereldwijd is het niet mogelijk om een prognose te maken voor 2020 als geheel.

Dieter Vranckx, CEO Brussels Airlines : "We blijven ons richten op de tijdige uitvoering van ons Reboot Plus-plan in 2020, om 2021 als een slanker Brussels Airlines te kunnen starten. Op commercieel vlak zullen we, in tegenstelling tot veel Europese concurrenten, ons strikt capaciteitsbeheer voortzetten om cash-positieve operaties te verzekeren. Aangezien reisbeperkingen, quarantaines en complexiteit een zware last blijven leggen op de marktvraag, pleiten we voor een Europese aanpak van de reisvoorschriften in combinatie met een uitgebreide snelle COVID-test aanpak als onderdeel van de reis. Als eerste stap in deze richting werken we eraan om binnenkort proeven te doen met snelle COVID-19 antigeentests op specifieke vluchten".


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?