Brief borden “Pajottenland” op Lennikse gemeenteraad

PAJOTTENLAND - Gemeenteraadslid Erik O van Lennik 2000, heeft een voorstel ingediend om op de gemeenteraad van volgende maandag, brieven te sturen naar minister van mobiliteit Hilde Crevits, minister van toerisme Geert Bourgeois en bestendig afgevaardigde Monique Swinnen met de vraag om de naam Pajottenland op de toeristische borden langs de snelwegen te blijven aanduiden.

Het oorspronkelijke voorstel komt van Het Huis van het Pajottenland, een overlegorgaan van de burgemeesters van zeven Pajotse gemeenten. De burgemeesters besloten op hun vergadering van 9 november de brieven te versturen. Erik O woont de vergaderingen bij als afgevaardigde van Pajottenland +. “Ik wil dat de brieven ook snel genoeg door de Lennikse gemeenteraad goedgekeurd en ondertekend worden en diende daarom een voorstel in bij hoogdringendheid. Als we de brief pas op de gemeenteraad van eind december zouden voorleggen, lopen we hopeloos achter op de andere Pajotse gemeenten”, zegt Erik O.

Ook in de andere Pajotse gemeenten is de brief ondertekend of gebeurt dat eerstdaags.

De inhoud van de brief:

"Betreft: toeristische borden langs de E40

Op het traject van de E40, ten westen van Brussel op het grondgebied van Vlaams-Brabant, staan momenteel twee toeristische borden die chauffeurs aantonen dat ze het Pajottenland binnen rijden. Recent verscheen in de pers het bericht dat deze borden zouden vervangen worden. Volgens de beschikbare informatie zou op de nieuwe borden de Groene Gordel worden gepromoot, de regio waarvan het Pajottenland een deelgebied is.

De naam ‘Pajottenland’ is reeds decennia een begrip en in Vlaanderen zeer gekend. Het Pajottenland staat voor een hoge factor aan streekidentiteit. Het is de streek, samen met de Zennevallei, van de wereldwijd bekende lambiek- en geuzebieren, en ook van tal van andere lekkere hoeve- en streekproducten. De streek is ook gekend door het mooie heuvelende en met beekvalleien doorsneden landschap, met een volkse cultuur. Het Pajottenland is ook gekend als thuisbasis van het trekpaard, van Bruegel en van de volksmuziek. Het is een streek met meerdere verankerde verhalen.

Communicatiespecialisten en marketeers merken de laatste jaren steeds duidelijker dat mensen op zoek gaan naar een meerwaarde, naar authenticiteit en naar eigenheid van een regio en wat die regio te bieden heeft. Deze waarden vult het Pajottenland zeker in. En de inwoners van de streek voelen zich Pajot en zijn fier ‘Pajot’ te zijn. Ook dit maakt deel uit van de streekidentiteit.

 Rekening houdende met deze aspecten willen wij U vragen om bij het plaatsen van de nieuwe borden langs de E40 de naam Pajottenland centraal aan te duiden, en aansluitend te verwijzen naar de Groene Gordel. Zo kan de typische plattelandsdimensie van de regio worden benadrukt.

Dank voor uw begrip voor deze boeiende en bruisende regio.

 Hoogachtend,


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?