Brandweermannen verliezen rechtszaak tegen stad Halle

Het arbeidshof van Brussel heeft een uitspraak gedaan in de zaak rond de wachtvergoedingen van de Halse brandweerlieden. Het hof heeft de vorderingen ongegrond verklaard. De stad Halle is hen geen bijkomend loon verschuldigd. De brandweerlieden zijn veroordeeld tot de betaling van de gerechtskosten.

Begin 2018 stapten een aantal brandweermannen van de voormalige Halse brandweer naar de arbeidsrechtbank. Zij waren van oordeel dat Halle, vóór de fusie van de brandweerzone Vlaams-Brabant West, niet alle gepresteerde uren correct had vergoed en dat de stad hen ook bijkomend loon verschuldigd zou zijn. Met deze dagvaarding volgden de voormalige Halse brandweerlieden het voorbeeld van hun collega’s uit Zaventem en Vilvoorde. Op 20 april 2021 deed het arbeidshof van Brussel uitspraak in het dossier.

Eerder verklaarde de rechter in eerste aanleg al dat de vorderingen van de brandweerlieden van voor oktober 2013 verjaard zijn, en dat de stad geen bijkomende vergoeding voor overuren of voor zaterdag- en zondagprestaties verschuldigd is. Het arbeidshof heeft nu ook besloten dat de brandweerlieden correct werden vergoed en dus geen recht hebben op achterstallig loon. De 42 brandweerlieden die de rechtszaak aanspanden tegen de stad Halle worden veroordeeld tot de betaling van de gerechtskosten.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?