Brandweer Halle rukte in 2012 bijna achthonderd keer meer uit dan in 2011

HALLE - Uit het recentste jaarverslag van de brandweer van Halle blijkt dat de werklast voor het korps het afgelopen jaar fel is toegenomen. Volgens de brandweer een gevolg van de nieuwe locatie van de kazerne in combinatie met de natuurlijke groei en de toepassing van de regels voor de snelste adequate hulp.

De brandweer van Halle staat in voor hulpverlening in Halle en de omliggende gemeenten Pepingen, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Drogenbos, Sint-Genesius-Rode en Linkebeek.

In 2011 rukte het korps 4.824 keer uit, in 2012 beantwoorde het korps maar liefst 5.605 noodoproepen. Het gaat in 2012 dan om 210 branden, 1.454 interventies zoals verkeersongeval, arbeidsongeval, dier in nood,…), 2.529 ambulances, uitgevoerd door de brandweerdienst en 853 ambulances, uitgevoerd door het Rode Kruis. Een gemiddelde van 15 noodoproepen per dag. 

Het korps zorgde ook voor een paar belangrijke verwezelijkingen. Zo was er de opzeg van het contract met de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (BHDBDMH). Op 1 juli werd het contract in samenspraak met alle betrokken partijen opgezegd. Vanaf de locatie van de nieuwe brandweerkazerne, die in 2011 werd ingehuldigd, kan de Halse brandweerdienst immers vaak het snelste aanwezig zijn in gemeenten waar volgens het contract de Brusselse brandweer werd ingezet. De som die aan de BHDBDMH hiervoor werd betaald terwijl kon dus worden opgezegd. 
 
Er werd afgelopen jaar ook nieuw materiaal ingehuldigd zoals een haakarmvoertuig voor het vervoer van containers.  Twee compacte commandovoertuigen.  Voor evacuatie van personen bij watersnood werden 2 draagbare boten zonder motor in gebruik genomen.
 
Er werd opnieuw ook een prachtprestatie neergezet van het GRIMP-team (=Groep voor Redding en Interventie op Moeilijke Plaatsen) op de internationale wedstrijd voor reddingsteam. Binnen het internationale deelnemersveld werd een 12de plaats behaald. Op nationaal niveau ging enkel brandweer Namen en het team van de para-commando’s van Marche-Les-Dames het Halse team vooraf.
 
Op 31 december 2012 telde de brandweerdienst 37 operationele beroepskrachten, 19 operationele vrijwilligers. In 2011 waren dat 36 beroepskrachten en 20 vrijwilligers. 
 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?