Brabants trekpaard krijgt meer ruimte in Provinciedomein Huizingen

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde het voorontwerp goed voor de herinrichting van de serre- en stallensite van het Provinciedomein Huizingen. De nieuwe gebouwen zullen gebruikt worden voor publieksgerichte activiteiten.

Het bestaande serre- en stallencomplex in het provinciedomein Huizingen huisvest momenteel stallen, ruimte voor stockage, een vergaderzaal en een kleine conciërgewoning.

"Maar deze gebouwen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de hedendaagse comforteisen," zegt Walter Zelderloo, gedeputeerde voor de provinciedomeinen. "We hebben gekozen om ze deels te renoveren en er deels een nieuwbouw te plaatsen. De (ver)nieuw(d)e gebouwen krijgen een uitgesproken recreatief/educatief-publieksgerichte functie."

Rond de binnenkoer, die wordt ingericht als moestuin met vergeten groenten, komen voor het publiek toegankelijke stallen. Er komt ook een buitenkeuken om de groenten uit de moestuin te kunnen verwerken bijvoorbeeld in het kader van een natuureducatief lespakket.

Daarnaast komt er meer ruimte voor het Brabantse trekpaard: een hoefstal en een stalling voor de kar van het trekpaard. Er komt ook een proefveld waar oude landbouwtechnieken met het trekpaard zullen worden gedemonstreerd.

Voor het onderhoud van de site zal beroep worden gedaan op tewerkstellingsinitiatieven uit de bijzondere jeugdzorg of met opvanginitiatieven voor personen met een beperking.  Voor deze werking worden verkleedruimten en lockers voorzien.

Door overdekte ruimten te voorzien, wordt ingespeeld op de vraag van scholen en verenigingen naar een ‘minder goed weer’-aanbod. Zo komt er een polyvalente zaal en wordt 1 serre behouden en ingericht als klaslokaal.

De start van de werken is voorzien in het voorjaar van 2019.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?