Bouwvergunning voor Zorghotel Grote Kapel in Beersel

BEERSEL - Het schepencollege van Beersel heeft op 26 september aan de BVBA QALY uit Dworp een bouwvergunning afgeleverd  voor de bouw van een bejaardenhuis  ter hoogte van het kruispunt Alsembergsteenweg, Beukenbosstraat en  Sanatoriumstraat in de deelgemeente Alsemberg.

“Het gaat om een omvangrijk project in de vorm van een langgerekt gebouw dat de volledige beschikbare ruimte optimaal benut, vanaf het kruispunt Meidoornlaan-Beukenbos tot en met de grens Hoogveldlaan-Alsembergsteenweg. De weide waarop gebouwd wordt, is tot nu toe eigendom van de gemeente, die de grond dus nog moet verkopen. De bouw zal wel zonder subsidies gebeuren; het is een volledig particulier project”, zegt Roger Swaelens.

Grote Kapel

 Het project kreeg de naam Zorghotel Grote Kapel  mee en omvat  42 serviceflats en 80 kamers.  De flats komen in een deel van het gebouw dat 2 niveaus omvat en 7 meter hoog is, de kamers zijn ondergebracht  in 3 niveaus, met een totale hoogte van 10meter. Omdat het nulpunt ergens midden de weide is vastgesteld op 114 meter boven de zeespiegel, steekt ook de kelderverdieping boven de grond uit aan de uithoek  Meidoornlaan-Beukenbos.

Negenentwintig ondergrondse parkeerplaatsen, toegankelijk via de Alsembergsteenweg, zijn gereserveerd voor personeel en bewoners.  Tussen de huizen aan de Meidoornlaan en de hoofdingang daarachter, zijn ook een zevental parkeerplaatsen.  Een bestaand pleintje aan het begin van  de Meidoornlaan krijgt ook  enkele parkeerplaatsen.  Aanvankelijk moesten die aan de tot 12 meter verbrede Beukenbosstraat komen, maar die optie is blijkbaar opgegeven.

Het Zorghotel omvat ook enkele polyvalente zalen, een “Grand Café” van250 m2 en een kleine bioscoopzaal.  Er is een park tussen de  Alsembergsteenweg en het gebouw gepland. Dat wordt openbaar.

Beroep

“De beslissing is op 8 oktober aangeplakt nabij  het verkeerslicht aan de Beukenbosstraat.  Wie tegen de vergunning in beroep wil gaan,  moet dat dus  uiterlijk op 8 november bij de provincie Vlaams-Brabant hebben gedaan. Wie de plannen wil inkijken, kan terecht op de Dienst Ruimtelijke Ordening in het Rondenbosdomein, Gemeentehuis Beersel. Beroep aantekenen tegen de plannen heeft alleen zin als je kan aantonen dat ze niet in overeenstemming zouden zijn met de bindende voorschriften van het onlangs herziene Bijzonder Plan van Aanleg Grote Kapel”, weet Swaelens.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?