"Bouw sociale woonwijken voortaan langs de N9"

ASSE - Groen heeft grote bedenkingen bij het voorstel van N-VA om nieuwe sociale woningen voortaan te realiseren langs de N9. De gemeenteraad reageerde alvast verdeeld en stemde het punt niet.

Woonwijken worden volgens N-VA door het inplanten van grote sociale woonprojecten enorm belast. "Het uitzicht van de wijk verandert, de privacy van de originele bewoners komt onder druk, het verkeer neemt toe en de verkoopwaarde van de bestaande kavels en huizen daalt. Dan hebben we het nog niet over de vele subjectieve -maar in ieder geval negatief ervaren- invloeden zoals: de toegenomen onveiligheid, de grotere verfransingsdruk... Kortom, het sociaal weefsel wordt verstoord", klinkt het bij de partij."
 
De partij heeft als voorstel om de sociale woonwijken voortaan op te trekken langs de N9. "De N9 is door velen ervaren als kankerplek. Een hoofdweg die er in hoofdzaak ronduit lelijk bijligt. Leegstand en verloedering is er troef. N-VA wil beide problemen met één voorstel aanpakken. We stellen voor dat de sociale woningmaatschappij zijn pijlen richt naar de aanpak van de gewestweg N9. Met het voorkooprecht kan Providentia er verloederde huizen aankopen. Die kan de maatschappij dan renoveren of zelfs slopen en vervangen door nieuwe frisse en moderne architectuur. Die huizen kan Providentia dan als sociale huur- of koopwoongelegenheid aanbieden”, aldus N-VA-er Johan De Rop.

Edward Van Keer van Groen is radicaal tegen het voorstel: “Enkel sociale woningen langs de N9 bouwen zal leiden tot gettovorming. Enerzijds van sociaal zwakkeren langs de N9, maar anderzijds ook van getto’s van de middenklasse in haar villa’s. Groen is voorstander van woonwijken met een divers woningaanbod om de sociale cohesie te versterken en om levenslang wonen in eigen wijk mogelijk te maken. Groen wenst ook om de bebouwing langs drukke verkeersassen zoals de N9 op termijn af te bouwen. Het lawaai en de uitlaatgassen veroorzaken immers vele gezondheidsproblemen bij mensen in direct aanpalende woningen. Het zou dan ook een zeer negatief signaal zijn van de overheid om hier actief sociale woningen in te planten.”

Het voorstel van N-VA werd intussen behandeld op de gemeenteraad, maar de meningen waren zeer verdeeld. Er werd uiteindelijk niet gestemd, als reden werd aangehaald dat de gemeenteraad niet over iets kan stemmen wat niet tot haar bevoegdheid hoort.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?