Bouw mee aan je droombos in Brussegem

In Merchtem liggen twee plekjes te wachten om bebost te worden. En de inwoners mogen meedenken over de inrichting.

Aan de Brusselsesteenweg en tussen de Kwekelaarstraat en Drinkeling liggen twee terreinen die gemeente Merchtem samen met Regionaal Landschap Brabantse Kouters wil vergroenen met steun van het Agentschap van Natuur en Bos.

Dit project wil de leefbaarheid van de woonkern Brussegem verhogen. Het ontwerp vertrekt daarbij vanuit twee principes. "We willen maximaal inzetten op het aanleggen extra groen", laat het gemeentebestuur weten. "De meest voor de hand liggende vorm is bebossing, maar ook boomgaarden, bloemenweiden, struikengordels, klein fruit,… worden gebruikt om een zo divers mogelijk ecosysteem te creëren. We willen maximaal inzetten op toegankelijkheid. De terreinen moeten op een functionele en veilige manier geïntegreerd worden in het bestaande recreatieve en groene netwerk. Elk terrein krijgt zijn eigen invulling. Je kan de ligging van de beide terreinen bekijken op het Locatieplan VSGB Brussegem."

Het terrein aan de Drinkeling

Dit terrein wordt ingericht met ‘natuurbeleving’ als hoofddoel. Aan de kant van de speeltuin zal een stimulerend en uitdagend speelbos ingericht worden. Daarbij wordt gekozen voor bomen en planten die eetbaar zijn zodat de bewoners al proevend dit voedselbosje kunnen verkennen.

Het terrein aan de Brusselsesteenweg

Dit terrein zal volledige bebost worden. Het is de bedoeling dat de recreanten hier een mooi en groen rustpunt vinden op hun wandeling rond Brussegem.

Laat je horen

De eerste ontwerpen zijn klaar. Feedback is wel zeer welkom. Hoe wil jij ravotten in het bos? Van welke avontuurlijke speelelementen droom je? Welk plukfruit zou jij graag eten tijdens je wandeling? Waar en hoe wil jij van de rust in ‘t groen genieten?

Bekijk de plannen, beantwoord de vele vragen en stem op je favoriete onderdelen. Zo kunnen ze rekening houden met de wensen van de Merchtemnaren in het finaal ontwerp.

Praktisch

Donderdag 2 juli om 20 uur in de gemeentelijke Feestzaal Brussegem. Inschrijven is verplicht en kan op: www.merchtem.be/groenerandbrussegem


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?