Bomen krijgen tweede leven als artistieke zitbanken

Plan Steenuil krijgt steeds meer vorm: terreinrichtingen, visiekaarten, activiteiten... Maar sinds kort ook in de vorm van nieuwe zitbanken. De burgemeesters van Liedekerke en Ternat onthulden woensdag elk in hun gemeente een bijzondere bank gemaakt uit hout van Liedekerkebos-Hertigembos-Ternat.

In juli 2020 lanceerden gemeenten Liedekerke en Ternat ‘Plan Steenuil’ in samenwerking met Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en Agentschap Natuur & Bos (Vlaanderen). Deze samenwerking werkt in de omgeving van Liedekerkebos-Hertigembos-Ternat aan draagvlak-versterking en concrete natuuracties. Hoofddoel is de kwalitatieve verbinding van de resterende snippers natuur en open ruimte met elkaar en met het Liedekerke-Hertigembos door stapsgewijze omvorming van het tussenliggende gebied tot bos- of natuurgebied, door de aanleg van kleine landschapselementen of door het natuurinclusief inrichten van private tuinen en de publieke ruimte. Het resulterende ecologisch aaneengesloten groengebied moet bestaande natuurkernen (klimaat-) robuuster maken en de natuur meer ademruimte bieden.

Burgemeester Michel Vanderhasselt van Ternat en burgemeester Steven Van Linthout van Liedekerke: “Vandaag willen we het bos eens naar de mensen brengen, in plaats van de mensen naar het bos. De bank is gemaakt uit hout uit ons bos dat geveld diende te worden. De boom maakte plaats voor jong geweld dat zijn plek nu stilaan inneemt. Op sommige plaatsen in het bos laten we de natuur zijn gang gaan, op andere plaatsen moeten we nu en dan nog eens ingrijpen en moet er soms eens een boom geveld worden.”

Dit bracht de burgemeesters van beide gemeenten op het idee om van deze kolos banken te maken waar de inwoners op de oude vezels van de boom plaats kunnen nemen. De banken kregen een zichtbare plaats in de gemeente, aan het station van Liedekerke (Valier) en aan het gemeentehuis van Ternat (Lusthof), om de inwoners nog eens te duiden op dat mooi stuk natuur in volle uitbreiding dat op beide gemeentegrenzen ligt. De banken worden voorzien van een infobordje en een QR-code met meer info over Plan Steenuil.

“Een gezond en divers bos vraagt wel om wat beheerwerken,” stelt boswachter Tom Brichau. “Soms dienen we daar inderdaad ook bomen voor te kappen. Voor dit project vinden we het fantastisch dat een lokale functie gevonden werd voor het hout. De bomen, Amerikaanse eiken in dit geval, die groeiden in het Liedekerkebos, krijgen er nu ook een tweede leven als zitbank. Zo kunnen ze als stille getuigen nog lang meegaan en op termijn zelfs terug vergaan in het bos. Ook in de toekomst wensen we nog met lokaal hout te werken in Liedekerkebos-Hertigembos-Ternat, zoals bijvoorbeeld bij de aanleg van de speelzone.”

Alwin Loeckx, directeur Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei: “De banken zijn een mooie uitnodiging om het bos te bezoeken. Het is hét bos van de Ternattenaar en Liedekerkenaar. Een stuk natuur waar we allen samen moeten aan werken en koesteren. Dat stopt niet aan de grenzen van het bos en de gemeenten. We moeten trachten de andere stukken natuur met elkaar in verbinding te brengen. Daar dient het Plan Steenuil voor, maar alle inwoners kunnen meewerken in eigen tuin of omgeving. Op dinsdag 22 juni organiseren we een infoavond bebossen voor iedereen met interesse voor bos of met ideeën in verband met bebossing.”

Meer info:

(Foto van de (nog niet afgewerkte) bank in Liedekerke : marcuss)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?