‘Boeren met Klasse’ - Verhoogde subsidies en coronasteun

De provincie Vlaams-Brabant verhoogt de subsidies voor bedrijven uit het netwerk ‘Boeren met Klasse’ met 50 procent. Ook geeft ze deze boeren en tuinders een forfaitair bedrag als steun om de negatieve gevolgen van de coronacrisis te verminderen.

‘Boeren met Klasse’ wil de kloof tussen producenten en consumenten verkleinen door bezoeken aan een boerderij te organiseren. Momenteel zijn 103 landbouwbedrijven actief in dit netwerk. “Door land- en tuinbouwbedrijven te bezoeken leren kinderen, maar ook volwassenen, het platteland en het boerenleven kennen”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. “Vroeger was deze band veel sterker. Niet iedereen weet nog welk werk er allemaal verzet wordt op de boerderij”.

Geen cadeautjes onder het mom van landbouweducatie!

De provincie Vlaams-Brabant verhoogt de subsidies voor bedrijven uit het netwerk ‘Boeren met Klasse’ immers met zomaar even 50 procent. Ook geeft ze deze boeren en tuinders een forfaitair bedrag als steun om de negatieve gevolgen van de coronacrisis te verminderen.

De fractie van Groen heeft zich bij de stemming over dit voorstel op de provincieraad van mei 2020 onthouden. Noor Mousaid: “Uiteraard willen we de boeren van Vlaams-Brabant steunen, maar het ‘nieuwe’ subsidieregelement schept geen helderheid over de voorwaarden waaraan projectaanvragen moeten voldoen. Het reglement gaat niet over de kwaliteit van het educatieve aanbod van Boeren met Klasse. Het reglement laat veel te veel deuren open om als gedeputeerde Sinterklaas te kunnen spelen in de landbouwsector.”

De Groenfractie vraagt ondubbelzinnige criteria en afspraken als voorwaarde voor  de medefinanciering van landbouweducatie.

Noor Mousaid: “Op die manier weten de boeren waaraan ze zich kunnen verwachten als ze een subsidieaanvraag indienen, en heeft ook het provinciebestuur een eerlijke maatstaf om de voorstellen te accepteren of niet. Het accent moet volgens ons liggen op het educatieve aspect van de bezoeken, en niet op de financiële ondersteuning van de landbouwbedrijven. We willen over dat laatste zeker ook mee denken, maar dan niet onder het mom van landbouweducatie.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?