Boer ploegt voetweg naar school en voetbal om

Het wandelpad tussen het voetbalveld van KFC en de gemeentelijke feestzaal en in het verlengde het Sint-Godelieve-instituut, is omgeploegd. Leerlingen, leerkrachten en voetballertjes moeten nu door de modder.

Bij het SGI werd het probleem donderdag gemeld. “We vroegen de gemeente om het wegje te verharden, daar zou gevolg aan gegeven worden. Donderdag kwam een melding van de slechte staat van het pad binnen. We vragen de gemeente er opnieuw houtschors over te strooien. In het kader van ons verkeersplan vragen we de mensen te parkeren op satellietparkings en te voet naar de school te komen. Daarvoor is dat wandelpad heel belangrijk”, zegt Lieve De Smet van het SGI.

 Verharden

 Schepen van mobiliteit Yves De Muylder (CD&V) was niet op de hoogte. “Er loopt een procedure naar een bouwaanvraag om het pad te verharden in het kader van de veiligheid van de schoolomgeving. De boer is er nochtans goed van op de hoogte dat hij het pad niet mag omploegen.  Ik vraag aan de gemeente om zo snel mogelijk ter plaatse te gaan kijken.”

 Lange adem

 Het probleem werd al eerder aangekaart op een gemeenteraad waar de gemeente aankondigde een aantal wandelpaden te verharden. Gemeenteraadslid Geert De Cuyper: “Dit is een buurtweg die op de Atlas van de Buurtwegen staat. Het herstel van deze buurtweg was één van mijn eerste realisaties toen ik in 2001 schepen (o.a. bevoegd voor Voetwegen) werd. Deze buurtweg werd regelmatig van hakselhout voorzien. (Het pad werd toen vooral gebruikt door de jeugd van KFC om met de fiets naar de pleinen te rijden. De bedding ervan behoort toe aan de eigenaar maar het is een publieke erfdienstbaarheid van openbaar nut. Het is de landbouwer toegelaten om, rekening houdende met de ploegtechnieken, een beperkt gedeelte van deze buurtweg mee om te ploegen en desgevallend wat in te zaaien, doch de wandelaars mogen er zonder meer over stappen.”

 Tijdens een van de laatste de gemeenteraden had schepen Yves De Muylder een agendapunt over het verharden van deze weg in uitvoering van het budget 2017. “Ik heb hem toen medegedeeld dat ik dit agendapunt goedkeurde, doch dat er nog een hele weg af te leggen was, zoals o.a. het aanstellen van een landmeter, opmetingen, afbakeningen van de exacte bedding van deze buurtweg,  omgevingsvergunning, enz. Bovendien paalt deze buurtweg langs de andere aan verschillende eigendomspercelen. Dit brengt heel wat werk met zich mede. Hij liet uitschijnen dat dit geen probleem zou zijn …. blijkbaar wel.”

 “Intussen moet de gemeente echter zeer dringend over de volledige breedte opnieuw hakselhout leggen aangezien de parking van KFC eveneens gebruikt wordt door leerkrachten van SGI.”, besluit De Cuyper.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?