Boek uitgebracht over Leeuwse pastoor Leo Vendelmans

SINT-PIETERS-LEEUW – De Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde van Sint-Pieters-Leeuw heeft net haar 35e LEWE-themanummer uitgegeven. Dit nummer gaat onder andere over Pastoor Leo Vendelmans en zijn parochie Sint-Stefaan in Negenmanneke.

Auteurs Georges Desmeth, Armand Pint, Eugeen Van Poucke en Marc Walravens hebben zoveel mogelijk documenten en foto's verzameld over pastoor Vendelmans, de stichter en bouwer van de parochie Sint-Stefaan. Samen verwerkten ze de informatie tot een boeiend boek 'Pastoor Leo Vendelmans en zijn parochie -St-Stefaan te Negenmanneke van 1931-1962. Deel 1:Pastoor Leo Vendelmans en zijn parochie'. De vier auteurs zijn geboren in Negenmanneke, groeiden er op en bleven actief in de parochie. Daarom zijn zij de uitgelezen personen om dit boek te schrijven.

In het eerste deel leert u de persoon Leo Vendelmans kennen. Hij was eerst missionaris Scheutist in de Filippijnen en China, daarna werd hij kapelaan en pastoor in het Negenmanneke.

Geïnteresseerden kunnen het boek bestellen door :

- € 5 te storten op rekening van het Leeuwse gemeentebestuur.
Op rekeningnummer: BE26 0910 1163 0329

- € 5 te betalen aan de balie van de hoofdbibliotheek aan de Rink 2,

- telefonisch te bestellen bij de secretaris van de werkgroep: Gilbert Pické: 02 377 97 10

Ter info: wie abonnee wordt voor 2013, door zijn naam en adres op te geven zal in het najaar het 2edeel van deze uitgave nog ontvangen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?