Boek en kunstwerken eren Ternats mysterieus erfgoed

Auteur Frans Du Mong en Jean Trembloy van het Vermeylenfonds hebben het boek 'Mysterieus Ternat' uitgegeven.

Frans Dumong publiceert al vele jaren zijn "waar-achtige" verhalen over Ternat, waarin historische verhalen worden verweven met fictie. Deze keer belicht hij samen met Jean Trembloy het mysterieuze verdwenen erfgoed van de Donkerstraat.

1. De verdwenen Eik aan de brug van de autostrade : een verhaal over de heksen van Vitseroel en hoe de eeuwenoude eik de inwoners van de Donkerstraat beschermde tegen de aanleg van de autostrade in de jaren 1950. Die autosnelweg maakte een bocht omheen de eik. Toen zijn taak volbracht was verdween hij, zo een 50 jaar geleden,  zonder ooit gekapt te zijn geweest...

2. Het recent verdwenen spoorweghuisje aan het begin van de Donkerstraat : Het begin van vorige eeuw met de aanleg van de spoorlijn en de A-Vapeur, en hoe de notabelen en de gewone Ternattenaar dit beleefden, doorspekt met sappige Ternatse dialectwoorden.

Deze twee verhalen worden met elkaar verbonden door een bijdrage over de mensen die er toen "echt" hebben geleefd, met hun toenamen en hun verhalen, opgetekend door Jean Trembloy

De teksten werden door het A.Vermeylenfonds, afdeling Ternat "De Maan onder Water" gepubliceerd in de uitgave, genaamd  "Mysterieus Ternat" - Waar-achtige Geschiedverhalen met daarin "De Mysterieuze Eik van Vitseroel" en "Met de A-vapeur op het goede spoor"

Kunstenares Fien Monsieur heeft de verdwenen eik vereeuwigd in keramiek en Monique De Baerdemaeker heeft een mooie maquette gemaakt van het verdwenen routehuisje.

Nog de hele week loopt er in de bib ook een tentoonstelling en op zaterdag 23 maart Kun je om 15 uur meewandelen langsheen de mysterieuze plekjes.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?