Bodem PIVO niet meer vervuild

RELEGEM - Het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) in Asse kreeg van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een eindverklaring voor de sanering van haar vervuilde ondergrond.

'

Het PIVO is gehuisvest op de gronden van een voormalig legerterrein. Bij de overname door de provincie Vlaams-Brabant werd een bodemvervuiling vastgesteld. In totaal werd 19.955,93 ton vervuilde grond ontgraven en werd het verontreinigde grondwater naar de riolen gedraineerd', zegt Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor het PIVO.

Op het PIVO-domein werd in 1996 een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat er op het terrein dertien verontreinigde zones aanwezig waren waarvoor een bodemonderzoek nodig is.

Dit onderzoek vond plaats in 1997. De conclusie van het bodemonderzoek was dat de bodem gesaneerd moest worden. In totaal werd er 19.955,93 ton vervuilde grond ontgraven door de firma De Nul-Envisan en afgevoerd naar een erkend grondreinigingscentrum. Het verontreinigde grondwater werd, via een waterzuivering, geloosd op de openbare riolering. De sanering kostte in totaal 1.340.511 euro waarvan er 1.146.179 euro teruggevorderd werd van Defensie, de 'historische' vervuiler van de site.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?