Blokspot Pajottenland ook in Herne

 Studeer je graag in gezelschap? Kom dan naar het Dominicanessenklooster! Van 2 januari tot 2 februari 2018 kunnen alle studenten van het secundair en hoger onderwijs uit het Pajottenland terecht in de blokspot locatie in hun gemeente. 
  
In Herne kan er iedere weekdag gestudeerd worden van 8u tot 22u. Aan de studenten wordt gevraagd om de afsprakennota na te komen en de afspraken na te leven.

Enkele praktische afspraken:
- In het lokaal dient de stilte bewaard te blijven.
- Heb respect voor je medestudenten.
- Alcoholische dranken zijn niet toegestaan, net als roken.
- Laat het interieur onaangeroerd.
- Laat geen afval slingeren, zorg ervoor dat het lokaal en de tuin netjes worden achtergelaten. Werp afval in de voorziene vuilnisbakken en zet lege glazen op de voorziene plaats.
- In het klooster is er wifi aanwezig. De code vind je terug in het lokaal.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?