Blinde met assistentiehond geweigerd in Hals restaurant

HALLE – Een uitbater van een restaurant in Halle heeft een blinde man aan de deur gezet omdat die zich laat begeleiden door een hond.

Erik Vermander (43), is blind sinds 2002. “Ik word voor mijn werk bij klanten altijd vergezeld door mijn blindgeleidehond Xappa. Op maandag 27 april hadden mijn Waalse collega en ik een afspraak in Ottignies en in de namiddag in Halle. Mijn ouders waren gaan eten bij Van Hoo in Halle en zeiden dat het daar goed was. Aangezien dit op nog geen 200 meter lag van de volgende afspraak, besloten mijn collega en ik daar iets te gaan eten. Onze verbazing was groot toen we niet binnen mochten. De ober verzocht ons vriendelijk de zaak te verlaten, omdat er geen honden binnen mochten. Ik zei dat het bij wet verplicht was om assistentiehonden binnen te laten, waarop de ober de zaakvoerder ging halen. Deze bleek veel minder vriendelijk, eerder arrogant.

De zaakvoerder zegde dat er geen honden toegelaten zijn in zijn zaak. Hij voegde er aan toe dat ik om er te eten mijn hond niet nodig had en dat ik het dier maar buiten aan een paaltje moest binden. “Je kan van mij toch niet verwachten dat ik een blindgeleidehond ter waarde van 25.000 euro buiten aan een paaltje vastleg. Ik wees er de uitbater op dat assistentiehonden niet mogen geweigerd worden. Hij antwoordde dat die wet hem niets kon schelen en dat hij in zijn restaurant de wetten maakte. “Hij zei dat we zijn zaak direct moesten verlaten en gaf mijn collega een duw naar de deur. Ik heb mijn collega dan maar mee naar buiten getrokken, voordat er klappen vielen. Buiten belde ik de politie van Halle. “

Politie

Na 25 minuten kreeg ik een man aan de lijn van de politie van Halle. Hij legde me uit dat ze voor zo’n kleinigheid geen patrouillewagen konden sturen. Als ik wou klacht indienen kon ik dit doen in het politiebureau te Halle. Mijn collega en ik waren het erover eens dat de zaakvoerder deze klacht verdiende, door de manier waarop we daar als vuil behandeld werden.

“In het politiekantoor hebben we dan nog eens 30 minuten kunnen wachten. Toen kwam er een inspecteur bij ons en zei dat ze geen pv kon opmaken. Ze vond geen wet of artikel waarop ze zich kon baseren om een pv op te maken. Ik heb toen naar het BCG (Belgisch centrum voor geleidehonden) gebeld om de wet door te sturen. Ik had de indruk dat de politie niet wou meewerken. Ik dacht dat je, als je een klacht tegen iemand indiende, deze ook moest ondertekenen. Dit heb ik niet moeten doen. Ik betwijfel dus of de zaakvoerder van het restaurant Van Hoo dus een pv zal krijgen.”

Wel een pv

In een reactie laat de lokale politie Halle weten dat dit voorval ernstig wordt genomen. “Wij onderzoeken intern wat er op het moment van de melding zelf precies gebeurd is, maar in ieder geval werd wel degelijk proces-verbaal opgesteld voor deze feiten. Zowel het decreet over de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond, als de antidiscriminatiewetgeving, verbieden immers het weigeren van assistentiehonden.bDe komende dagen zullen wij de nodige stappen ondernemen om dit dossier af te werken en dan wordt dit door onze diensten onverwijld doorgestuurd naar het parket.”

Van Hoo

Bij Van Hoo wensten ze niet te reageren op het voorval.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?