Black Eagle Halle schenkt 500 euro aan het goede doel

Op zaterdag 26 mei organiseerde Black Eagle Halle een zomerstage met verschillende krijgskunstdisciplines ten voordele van de vzw “Ziekte van Verneuil in België” (ZVB).

“Het was een enorm succes”, vertelt Arno Pirolo, secretaris van Black Eagle Halle. “Concreet hadden we om en bij de 60 inschrijvingen en kregen we meer dan 80 mensen over de vloer, hetgeen ons toelaat om de mooie som van 500 euro te schenken aan vzw ZVB. Voor hen is dit bedrag meer dan welkom, daar zij een kleine prille organisatie zijn met weinig bestaansmiddelen.”

“Het spreekt voor zich dat we deze activiteit niet zomaar op poten gezet hebben”, vult Jurgen Braeckmans, voorzitter van Black Eagle Halle, aan. “We wouden namelijk echt iets doen om een lokaal goed doel te ondersteunen, hetgeen in onze ogen goed gelukt is. We hebben dit ook zeker niet alleen gedaan, daar dit zonder de massale steun van onze leden, sympathisanten en onze fantastische schare vrijwilligers niet mogelijk geweest zou zijn. Ik wil dan ook graag deze gelegenheid aangrijpen om hen namens het hele bestuur oprecht te bedanken voor hun engagement”, aldus Braeckmans.

Black Eagle Halle is bijzonder tevreden over het resultaat van deze actie en meldt dat dit zeker niet de laatste keer is dat er een dergelijke activiteit georganiseerd wordt. “Het smaakt naar meer!”, stelt een tevreden Arno Pirolo.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?