Binnentuin Kasteel van Gaasbeek krijgt drastische maar broodnodige snoeibeurt

De binnentuin van het Kasteel van Gaasbeek zal grondig worden gesnoeid.Tegen 2023 moet de plek er opnieuw piekfijn bijliggen.

De renovatiewerken in het kasteel van Gaasbeek zijn al even aan de gang en lopen vlot. Nu het kasteel toch dicht is voor bezoekers zullen er ook enkele buitenwerken op de binnenplaats worden uitgevoerd.

De taxussen die de historische binnentuin sieren, zijn in de loop der jaren sterk gegroeid, waarbij ze zelfs over de buxushaagjes heen groeiden. "Hierdoor komen deze randhaagjes in de verdrukking en dreigt het geometrisch patroon van de tuin steeds meer te vervagen", laat het kasteel weten. "Om deze redenen zullen meerdere taxussen binnenkort drastisch teruggesnoeid worden met als direct gevolg dat ze er twee jaar vrij kaal zullen uitzien. Maar ervaring leert dat taxussen heel goed reageren op een stevige snoeibeurt. Zo zullen bezoekers in 2023, bij de heropening van het kasteel, opnieuw kunnen genieten van deze unieke geometrische binnentuin."

Samen met de voorbereidende snoeibeurt in de binnentuin worden ook de klimop en de zaailingen van es en esdoorn op de buitenmuren van het kasteel verwijderd. "Deze woekerende planten tasten plaatselijk het voegwerk en dus de stabiliteit van de hoge kasteelmuren aan" gaat het verder. "Bovendien verdringt deze weelderige plantenmassa ook de zeldzame aanwezige muurflora. Op basis van gericht advies van onder meer Monumentenwacht wordt uitzonderlijk geopteerd voor een chemische verwijderingstechniek. Dit zal tijdelijk een beeld met verdorde klimplanten opleveren. Na het omzichtig weghalen van de afgestorven begroeiing zal de schade aan de muren worden hersteld. De wilde wingerd, die als minder hechtende klimplant de kasteelgevels van de binnenplaats begroeit, en de geleide vijgenbomen blijven evenwel behouden."

Omwille van het grote historische belang van de binnentuin wordt de eventuele restauratie ervan ondertussen grondig en multidisciplinair onderzocht. Dit gebeurt in een nauwe samenwerking tussen het Kasteel van Gaasbeek, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap Onroerend Erfgoed en specialisten in historische tuinen. Op basis van de resultaten van het lopende onderzoek zal gezamenlijk bekeken worden welke concrete stappen noodzakelijk zijn om de historische binnentuin in al zijn glorie te herstellen.

(Foto : Vlaanderenvanuitdelucht.be)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?