Bijstand advocaat bij verhoor door politie verloopt vlot in Halle-Vilvoorde

REGIO – De toepassing  van de Saldus-wet waarbij verdachten een advocaat kunnen vragen bij een verhoor door de politie, verloopt vlot in de politiezones van Halle-Vilvoorde. In Brussel en Wallonië gaat het minder vlot.

Sinds 1 januari 2012 heeft iedereen recht op bijstand van een advocaat indien hij door de politie wordt verhoord. Uit cijfers die Kristien Van Vaerenbergh (N-VA-parlementslid) opvroeg bij minister Koen Geens blijkt dat in de politiezones van Halle-Vilvoorde in maar liefst 90% van de zaken op eenvoudige wijze ook een advocaat wordt gevonden. “Dat zijn goede cijfers. Zeker als je weet dat een deel van de verhoren ’s nachts plaatsvindt”, zegt Kristien Van Vaerenbergh. Bij iets minder dan de helft van de verhoren werd ook bijstand verleend door een tolk. De moedertaal van de verdachte was in dit geval meestal Frans gevolgd door Roemeens en Arabisch.

Eind 2011 keurde het parlement het recht op bijstand van een advocaat tijdens een eerste politieverhoor toe. Deze regel, beter gekend als de Salduz-wet, kwam er als gevolg van Europese rechtspraak waarin het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dit recht voor een verdachte eiste.

Webapplicatie

Om aan deze eis te voldoen werken de verschillende politiezones van Halle-Vilvoorde samen met de balie van advocaten van Brussel. De balie biedt de politie de mogelijkheid om via een webapplicatie de toewijzing van een advocaat te vragen. In totaal werd in 2013, 1.586 aanvragen ingediend bij de balie. In 160 gevallen, zo een 10%, kon niet onmiddellijk een advocaat worden voorzien maar werd deze geregeld via het noodnummer dat de balie van Brussel voor dit soort situaties heeft ingevoerd.

“Bij de start van de Salduz-wet werd gevreesd voor grote chaos. De politiediensten van Halle-Vilvoorde zijn er samen met de balie van advocaten van Brussel in geslaagd een goed systeem uit te werken om dit recht op bijstand te regelen”, besluit N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh.

Verdachten kunnen ook de bijstand van een tolk vragen tijdens het verhoor. In totaal gebeurde dat binnen de politiezones van Halle-Vilvoorde 555 keer. De moedertaal van de verdachten was in de meeste gevallen Frans (146 keer), Roemeens (126 keer) en Arabisch (52 keer).

Minder vlot in Wallonië en Brusssel

Marc Hellinckx, ondervoorzitter van de vaste commissie van de lokale politie bevestigt dat de toepassing van de Salduswet in Vlaanderen over het algemeen vlot verloopt. “Ook in de politiezone Pajottenland kennen we geen problemen. Een aantal advocaten uit de regio hebben zich kandidaat gesteld in een permanentiesysteem. Alles verloopt goed in zover dat het om Nederlandstalige verdachten gaat. Als er een tolk bij komt kijken loopt het moeilijker.”

In een aantal gevallen kan de verdachte gratis telefonisch overleggen met een advocaat van permanentie. Als de advocaat naar de politiepost moet komen vallen de kosten ten laste van de verdachte.

“In Brussel en Wallonië loopt het in het honderd. In Brussel moet er nog moet uitgemaakt worden wie het moet organiseren”, besluit Hellinckx.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?