Bijna 1 op 4 consumenten eet meer lokale producten sinds de coronapandemie

Tussen 29 september en 6 oktober 2021 voerde het FAVV een onderzoek waarbij 629 consumenten over heel België bevraagd werden naar hun consumptiegewoonten. Voor het voedselagentschap is het van groot belang om regelmatig naar deze nieuwe trends te peilen om zo de behoeften van de consument centraal te zetten.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna één op vier consumenten (23,6% van de respondenten) sinds de covid-19 crisis meer lokale en/of seizoensgebonden producten eet. Een vijfde van de consumenten gaat dan weer meer winkelen in buurtwinkels (kruideniers, bakkers, slagerijen,…), terwijl 14,2% aangeeft dat ze minder dan vroeger levensmiddelen aankopen in super- of hypermarkten.

In 2020 stelde het FAVV reeds vast dat consumenten zich voor hun aankopen steeds meer wenden tot de korte keten. "Deze cijfers tonen aan dat de gewoontes van consumenten veranderen maar dat de consument nog steeds hetzelfde niveau van voedselveiligheid verwacht", concludeert het FAVV.

Bewuster

Naast een verschuiving naar de korte keten blijkt ook dat meer consumenten bewuster omgaan met de voeding die op hun bord terechtkomt. 19,1% van de respondenten geeft aan dat ze sinds de coronapandemie meer aandacht besteden aan de oorsprong en samenstelling van de levensmiddelen. Daarnaast tracht 20,9% sinds de covid19-crisis gezonder te eten, kiest men vaker voor verse producten en/of bio-producten.

"Deze cijfers laten zien hoe belangrijk etikettering van levensmiddelen en traceerbaarheid doorheen de voedselketen zijn - twee onmisbare elementen om onze voeding en onze gezondheid te beschermen. Het FAVV voert hier dan ook nauwgezet controles op uit. In 2020 werden zo’n 10 000 controles gedaan op etikettering, waarbij 86,1% conform bleek. Voor de traceerbaarheid werden meer dan 24 000 controles uitgevoerd, 87,8% van die controles waren geslaagd."

Opleidingen

Om kleine voedingsbedrijven te helpen om de verschillende regels van voedselveiligheid te begrijpen, geeft de begeleidingscel van het FAVV gratis opleidingen. "Jaarlijks nemen zo’n 8000 professionelen (landbouwers, imkers, restaurantuitbaters, voedselbanken, of andere B2C-bedrijven) deel aan zo’n opleiding. Zo helpen we hen om hun lokale producten – zoals chocolade, artisanaal gebrouwen bier, honing,… - op een voedselveilige manier in de handel te brengen."

Noodzakelijk

Uit de rondvraag blijkt ook dat steeds meer consumenten vinden dat het FAVV een belangrijke rol speelt in hun dagelijks leven. Negen op de tien van de respondenten vindt overigens dat het FAVV een noodzakelijk orgaan is voor de veiligheid van de consument in België. "Wanneer gevraagd wordt naar het beeld dat de consument heeft van het FAVV, geeft 25% het FAVV een score van 9 à 10 op 10. Bovendien scoort minder dan 5% van de consumenten het imago van het FAVV lager dan 5/10, wat meer dan twee keer zo laag is als bij de vorige bevraging. Gemiddeld vertaalt zich dat in een score van 7,4/10, wat een stijging van 0,5 punten is sinds de laatste meting van 2019. De consument is van mening dat het FAVV haar taken bovendien ook goed uitvoert: meer dan acht op de tien consumenten heeft daarbij vertrouwen in de controles die het voedselagentschap uitvoert. Dit is een stijging van 5% sinds de laatste meting."

Herman Diricks, gedelegeerd bestuurder van het FAVV: “Deze positieve resultaten zullen niet alleen het gevolg zijn van het beleid van het FAVV, gericht op het centraal plaatsen van de consument, een efficiënte en geïntegreerde controle op de veiligheid van de voedselketen, en de responsabilisering van de bedrijven maar ook van een groter bewustzijn bij de burger over zijn gezondheid en de rol die voeding hierin speelt”.

De controleurs van het FAVV voeren elke dag ongeveer 500 controles uit bij bedrijven en op levensmiddelen. Elk jaar worden ongeveer 70.000 monsters genomen, waarvan 96 tot 98% voldoet aan de wetgeving.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?