Bijkomende inspectie van rioolputten op Assesteenweg

In het kader van de herinrichting van de Assesteenweg gebeurde er reeds een inspectie van de rioolputten. Omdat nog niet alle rioolputten geïnspecteerd konden worden, wordt een bijkomende dag voorzien op 20 februari.

Om de verkeershinder op deze drukke verkeersader zoveel mogelijk te beperken, vindt dit werk plaats tussen 09.00 en 15.00 uur en wordt er met mobiele signalisatie gewerkt.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?