Bijenbeheer in het Warandepark

Biodiversiteit is en blijft belangrijk voor de stad Halle. Ook leveren bijen een heel grote bijdrage aan onze samenleving. Bestuiving door bijen is immers noodzakelijk voor heel wat fruit en groenten. Daarom heeft de stad een overeenkomst gesloten met de VIBO (Vlaamse Imkersbond voor Brussel en Omstreken) voor het bijenbeheer in het Warandepark.

 Met bijenbeheer wordt het honingbijenbeheer bedoeld. Tegelijkertijd is er het volste besef dat ook de wilde bij mee beschermd moet worden. Dat gebeurt via een nabijgelegen insectenhotel en een ecologisch groenbeheer in het park.

 Schepen openbaar groen & milieu Bram Vandenbroucke: “Als stad vinden we een optimaal bijenbeheer in onze stad belangrijk. Want zonder bijen zouden we ons winkelkar minder vlot gevuld krijgen. Voor meer dan 75 % van de voedingsgewassen is bestuiving door insecten immers noodzakelijk.
Bijen zorgen er bijvoorbeeld voor dat we kunnen genieten van kersen, appelen, braambessen, frambozen en mango's. Ook groenten zoals courgettes, paprika's, avocado's zouden verdwijnen zonder de bij. Maar ook zonnebloemolie en mosterd zouden zonder de bij verleden tijd zijn. Dus deze zoemende vrienden moeten we koesteren en verzorgen. En dat gaan we nu ook doen, o.a. in het Warandepark.”

 Bouw van bijenhal en plaatsing bijenkasten

In het Warandepark, gelegen in de driehoek tussen de Nijvelsesteenweg, de Warande en de Kasteelstraat, wordt een bijenhal in duurzame materialen gebouwd en zullen er drie bijenkasten geplaatst worden.

 De VIBO zal zorgen voor:

Het beheer van de bijenvolken.

Het beheer van de benodigde materialen.

Het gratis aanbieden en organiseren van educatieve evenementen, specifiek gericht naar scholen.

De organisatie van minstens 1 jaarlijkse openbare activiteit waarin bijen centraal staan.

De organisatie van minstens 2 keer per jaar een aangepaste voordracht voor Halse inrichtingen van basis- en van kleuteronderwijs in het park zelf of in de school.

 De stad Halle zal zorgen voor:

Het financieren van de diensten die het VIBO levert en de nodige materialen.

Het beheer van de site rondom, inclusief de bijenstal.

Het in stand houden van het natuurpark.

Het sensibiliseren over biodiversiteit met de rol van wilde en honingbijen

 Halse bio-honing

De honing van de stand wordt ingepot en aan de stad bezorgd. Deze zal dan gebruikt worden bij activiteiten, als cadeautje bij schoolbezoeken,...

Foto's: Jan Demol


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?