Bezwaren tegen mogelijke uitbreiding van moskee

HALLE - Een dertigtal buurtbewoners en het Vlaams Belang hebben bezwaar ingediend tegen de uitbreidingsplannen van de moskee langs de Nijvelsesteenweg in Essenbeek. De bewoners vrezen mobiliteitsproblemen en geluidsoverlast.
 
De moskee 'Arrahman' langs de Nijvelsesteenweg diende onlangs een bouwaanvraag voor een uitbreiding op de huidige vestigingsplaats. Deze moskee moet volgens de documenten dienst doen als gebedsruimte en als cultureel centrum. Het openbaar onderzoek liep tot afgelopen zaterdag. Hierop reageerden 34 buurtbewoners waaronder ook Vlaams-Belang gemeenteraadslid Dries Devilé.

Vlaams-Belang gemeenteraadslid Dries Devilé legt uit wat de problemen zijn. "De huidige ruimte waar de moskeevereniging haar activiteiten kan organiseren zorgt vandaag al voor de nodige overlast in de buurt. Nu reeds zijn omwonenden bijzonder ontstemd over tal van praktijken zoals lawaaihinder en parkeerproblemen, laat staan als er van uitbreiding sprake zou zijn. De grootte van de site vandaag laat de burgers toe om deze ongemakken door de vingers te zien."

Volgens Devilé wordt het geduld en relativatievermogen van de inwonders door de uitbreidingsplannen zwaar op de proef gesteld. "Indien de plannen worden uitgevoerd zoals ze voorliggen, vrezen wij, dat het evenwicht van de normale buurschapsnadelen doorbroken zal worden", klinkt het. Tot op vandaag zijn de omwonenden erin geslaagd de frustratie vrij goed te kanaliseren, maar met het indienen van deze bouwaanvraag en zeker het eventueel inwilligen ervan ziet de situatie er enigszins anders uit. Te meer omdat het volume van het project niet past in de ruimtelijke omgeving. Het neemt bovendien ruime proporties aan waardoor de kans op hinder tussen buren ongetwijfeld zal toenemen."

Parkeerproblemen en mobiliteitsstudie

Devilé kaart in de bezwaren aan dat de aanwezigheid van de moskee dagelijks aanleiding geeft tot ernstige parkeerproblemen. "Het spreekt voor zich dat na de uitbreiding dit probleem zal verergeren", zegt hij. "Deze problemen die er nu reeds zijn, nog problematischer te maken door de capaciteit van de moskee te verhogen en om te vormen tot een 'Cultureel Centrum' met gebedskamers, is op zijn zachtst gezegd niet verstandig. De luttele parkeerplaatsen die in de plannen zijn voorzien, zijn bovendien absoluut onvoldoende."

"Daarnaast is er ook het toenemend fileprobleem. Iedere werkdag zijn er rijenlange files. Het extra verkeer dat ingevolge de uitbreiding van de moskee op die kritieke verkeerspunten worden geloodst, is niet te overzien. Niet in het minst omdat de gebedsmomenten op woensdag en vrijdag plaatsvinden en daarbij wordt helemaal geen rekening gehouden met werk-of spitsuren. Wij vragen ons af of er een mobiliteitsanalyse is gebeurd om de impact van het project met dergelijke omvang te kunnen inschatten. Volgens plan is er sprake van een “Cultureel Centrum”. Is er ook gepeild naar de intentie welke activiteiten er zullen plaatsvinden, met welke frequentie, wanneer, ook in weekends e.d.m.?"

Geluidsoverlast

Extra verkeer is ook extra geluidshinder. "Volgens een bevraging bij de omwonenden merken zij zeer goed wanneer er activiteiten plaatsvinden", zegt Devilé. "Dit is dubbel zo erg tijdens de Ramadan. Een maand lang moeten zij elke dag die onvolkomenheden verdragen. Dat deze situatie er niet op verbetert met een uitbreiding van de moskee, hoeft geen betoog.

Weigering?

De buurtbewoners hopen op een weigering van de bouwvergunning. De stad zal de bezwaren grondig onderzoeken.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?