Beweging.net Gooik wil veel ‘telramen’ zien werken

Beweging.net Gooik heeft een eerste ‘telraam’ geïnstalleerd in Gooik. Hiermee zijn ze de eerste Gooikse vereniging die aan de slag gaat met dit concept. Met de verzamelde gegevens kunnen gepaste analyses uitgevoerd worden en gegronde beleidsbeslissingen genomen worden. Telramen zijn al gekend in grote steden, maar de lokale afdeling is ervan overtuigd dat ze in landelijke dorpen ook nuttig kunnen zijn. Het eerste telraam is geïnstalleerd vlak bij de Koornmolen. Een tweede toestel komt in de Zijpstraat.

Voorzitter Samuel Billens vertelt waarom er wordt ingegaan  op dit concept. “Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 stelden we met onze vereniging 8 ‘urgenda’s’ voor. Deze urgenda’s zijn onze speerpunten voor het beleid. Verkeer op maat is één van deze speerpunten. Na ons initiatief om het verkeersplatform op te richten, lanceren we nu een initiatief rond telramen in Gooik.”

Telramen zijn elektronische meettoestellen die verkeersstromen meten. Ze worden geïnstalleerd tegen het raam van een huis. Eens geïnstalleerd en verbonden met het wifi-netwerk, zendt het toestel zijn meetgegevens naar een centraal platform. De meetgegevens kunnen bekeken en gebruikt worden voor verdere analyses. Het telraam maakt onderscheid tussen voetgangers, fietsers, auto’s en vrachtwagens. Het meet de snelheid en het aantal passages.

“Deze informatie geeft de burgers inzichten over de verkeerssituatie in hun straat. De gegevens kunnen ook nuttig zijn voor het lokaal beleid en de betrokken diensten,” verduidelijkt Samuel Billens, voorzitter Beweging.net Gooik. “We willen met onze vereniging de eerste aanzet geven en zoveel mogelijk burgers en buurten betrekken.”

De gegevens zullen in eerste instantie bestudeerd worden door ons bestuur. Het vervolg zal afhangen van de interesse van de Gooikse burger. “Graag lanceer ik wel een warme oproep naar de Gooikenaar. Indien dit interessant lijkt voor uw straat of buurt, aarzel niet om ons te contacteren via 0497152414. Ik help graag een handje om de telramen te installeren”, besluit voorzitter Samuel Billens. Hij hoopt dat het gemeentebestuur een budget vrijmaakt om ‘telramen’ ter beschikking te stellen als er veel belangstelling voor is.

Meer informatie: https://telraam.net

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?