Bewakingscamera's moeten veiligheidsgevoel verhogen

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw plaatste de afgelopen weken 24 bewakingscamera’s op 8 verschillende locaties. Hiermee wil het gemeentebestuur de overlast verminderen en het veiligheidsgevoel bij de burgers verhogen. De camera’s zullen vanaf deze week volledig operationeel zijn.

De gemeenteraad van juni 2017 keurde een bestek goed om te investeren in vaste bewakingscamera’s als hulpmiddel voor politie en gemeenschapswachters om zo terugkerende overlastfenomenen op steeds terugkomende locaties efficiënter te kunnen aanpakken. Deze camera’s werden inmiddels geplaatst en treden deze week in werking.  
 
Het gemeentebestuur voorziet 3 openbare pleinen van vaste bewakingscamera’s: het Weerstandsplein, het Kerkplein en het Gulden Bodemplein. Verder komen er ook bewakingscamera’s op de parking van het sociaal huis in Ruisbroek, de parking van het gemeentehuis en de parking van de Merselborre. Aan beide sporthallen komen ook camera’s, die eerder gericht zijn op het voorkomen van inbraak. "De camera’s zijn hulpmiddelen voor onze veiligheidsdiensten", benadrukt de gemeente. "Het zijn extra ogen, zodat onze diensten efficiënter kunnen ingezet worden. Ze vervangen geenszins veiligheidspersoneel."
 
Verplaatsing
 
Vaste camera’s springen vaak snel in het oog. Het gemeentebestuur is er zich van bewust dat problemen zich eventueel kunnen verplaatsen naar plekken waar geen camera’s hangen. Om dit fenomeen tegen te gaan, besliste de gemeente Sint-Pieters-Leeuw om 3 verplaatsbare verborgen camera’s aan te kopen. "Deze zullen worden geplaatst op de meest gevoelige plaatsen op het vlak van sluikstorten, waar ze ook prioritair zullen worden voor ingezet,"klinkt het. "De camera’s zijn klein en makkelijk verplaatsbaar waardoor ze eenvoudig van de ene naar de andere plek kunnen worden gebracht. De ingebruikname wordt verwacht tegen het einde van dit kalenderjaar. "
 
Privacy
 
Om de regels van de privacy te respecteren kan enkel een beperkt aantal gemachtigde ambtenaren de beelden bekijken. "De camera’s dienen enkel om het openbaar domein te filmen en niet voor het filmen van privé-eigendommen", klinkt het. "Wanneer deze toch in beeld komen, worden deze zones digitaal afgedekt. Verder werden er borden geplaatst op elke weg aan een gemeentegrens, waarin de bezoeker verwittigd wordt dat hij eender waar op het grondgebied van de gemeente kan gefilmd worden. De beelden worden beperkt bewaard volgens de geldende wettelijke termijnen. "


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?