Beverse actiegroep wil bouwvergunning tijdelijke feestzaal laten vernietigen

BEVER - Actiegroep Akrenbos heeft bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen een verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend tegen de vergunning, die het gemeentebestuur kreeg,  voor de bouw van een tijdelijke feestzaal.

Sinds de sluiting van zaal Cosmos hebben de Beverse verenigingen  geen ruimte meer voor het organiseren van eetfeesten of fuiven. Het gemeentebestuur wil in afwachting van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan een voorlopige zaal bouwen en kreeg eind vorig jaar een vergunning om een tijdelijke feestzaal te bouwen in het gehucht Akrenbos. Maar in dat gehucht zien ze de bouw van de zaal niet zitten. Vorige week  diende de actiegroep een verzoekschrift in Raad voor Vergunningsbetwistingen. De groep vraagt de schorsing en nietigverklaring en van de bouwvergunning.

Verkeerde keuzes

Het actiecomité nam de tijd om een goed onderbouwd  en lijvig dossier samen te stellen.  “Het is ons steeds duidelijker dat het schepencollege verkeerde keuzes maakte.  Uit de afgewerkte studie van februari 2009 'Ruimtelijk Structuurplan Bever' blijkt dat de aanvraag van een RUP centrum Bever toen al een bindende topprioriteit was voor de verdere ontwikkeling van Bever. Toen was de noodzaak van een zaal achter het gemeentehuis al duidelijk. De huidige problemen zijn het gevolg van het gebrek aan daadkracht van toen”, protesteert Fons Van den Berg van Actiegroep Akrenbos.

Verenigingen

Een schorsing of vernietiging van de vergunning is een streep door de rekening van de Beverse verenigingen. 'Ik weiger dan ook de schuld op ons te nemen. Wij hebben het recht om de veiligheid en de levenskwaliteit van ons gehucht te vrijwaren. Het is het bestuur dat een verkeerde inschatting maakte en halsstarrig blijft weigeren andere oplossingen te bekijken. We zijn daarom verplicht om ons heil te zoeken in de rechtspraak. Toch betekent dat niet dat we tegen het verenigingsleven zijn”, besluit Fons Van den Berg.'


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?