Bever wil hartveilige gemeente worden

BEVER – Aan de buitenmuur van sporthal ‘Ter Plasbeek’ hangt er voortaan een automatische defibrillator. Woensdag kregen het personeel van gemeente, ocmw, school en Sterretje, alle verenigingen, gebruikers van de sporthal, en alle deelnemers aan het massatornooi 2014-2015 een opleiding reanimeren en defibrilleren van drie uren.

Bij het opmaken van de jeugd/sport activiteitenkalender 2014 kwamen de sportraad- en de jeugdraadleden met het idee op de proppen om opnieuw een massatornooi volleybal te organiseren. Het was toen geleden sinds 2008, met de gewezen volleybalclub VC Bever als organisator. Samen gingen ze op zoek naar een goede reden voor het organiseren van deze activiteit… en vonden deze ook !

De (sport)clubs hebben, jammer genoeg, steeds vaker af te rekenen met levensbedreigende hartritmestoornissen bij hun spelers/leden. Een AED toestel/defibrillator zou dus ook in Bever mensenlevens kunnen redden! Daarom besloot zowel Jeugdraad als Sportraad Bever om de opbrengst van het tornooi integraal te investeren in de aankoop van zo’n toestel. Zelfs het gemeentepersoneel, de school en de verschillende verenigingen hebben er baat bij.

Het AED-toestel kost  2565,60 €. De twee georganiseerde massatornooien door sportraad en jeugdraad Bever in 2014 en 2015 brachten 1382,36€ op. Opleidingen personeel en verenigingen gegeven door het Rode Kruis hebben 510 € gekost. Het gemeentebestuur deed de aankoop en financiert het resterende bedrag en de opleidingen. De Gemeente ondertekende de samenwerkingsovereenkomst met Rode Kruis Vlaanderen voor het halen van een label ‘Hartveilige gemeente’.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?