Betonnen doorsteek voor zwakke weggebruikers naar versperde trambedding

Twee betonnen banden vervangen de oude weg die vroeger van de Ninoofsesteenweg en het kruispunt met de Wolvenstraat en de Zwartschaapstraat liep. Deze nieuwe verbinding wordt binnenkort voorbehouden aan de zwakke weggebruikers en moet later een doorsteek naar Oetingen via de oude trambedding mogelijk maken.

Naast de aanleg van het fietspad tussen de Strijlandstraat en de Ninoofsesteenweg (N28) wordt er ook werk gemaakt van een verbinding voor zwakke weggebruikers tussen Zwartschaap en de N28. Dat werd mogelijk door het RUP Cammaerts waarbij de weg werd verlegd en vervangen door betonstroken. Waar de weg vroeger lag kan het bedrijf een groenstrook aanleggen.

“Het is de bedoeling om een verbinding te maken, uitsluitend voor voetgangers en fietsers , tussen het fietspad en de oude tramroute, die we via de ruilverkaveling hopen te verwerven. Op die manier kunnen de zwakke weggebruikers ook veiliger de gewestweg over steken en zich naar Oetingen begeven”, legt burgemeester Michel Doomst uit.

Om die doorsteek naar Oetingen helemaal te realiseren moet er nog voor twee missing links een oplossing gevonden worden. Dat zijn het ontbrekende stukje fietspad in de Processiestraat en de verwerving van een stuk tramroute, dat nu in privéhanden is.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?