Beter immigreren naar Affligem, Denderleeuw en Liedekerke met ADiL

LIEDEKERKE - Affligem, Denderleeuw en Liedekerke gaan nauwer samenwerken om de integratie van inwoners met een migratieachtergrond te bevorderen. De drie burgemeesters ondertekenden hiertoe op donderdag 17 maart 2016 de oprichtingsovereenkomst van de interlokale vereniging voor integratie in Affligem, Denderleeuw en Liedekerke, afgekort tot ‘ADiL’. Onder deze naam willen de buurgemeenten hun samenwerking rond integratieprojecten een herkenbaar gezicht geven, een expertisenetwerk uitbouwen en goede praktijken met elkaar delen.

Door de jaren heen hebben zowel Denderleeuw, Liedekerke als Affligem diverse integratieprojecten op poten gezet, zoals lessen Nederlands, praatgroepen voor volwassenen en taal- en spelstages voor jonge kinderen. In tegenstelling tot Liedekerke en Denderleeuw krijgt Affligem echter geen subsidiemiddelen om een erkende integratiedienst op te richten.

Dezelfde uitdagingen

“De drie buurgemeenten staan vandaag voor dezelfde uitdagingen op het vlak van integratie. En dus groeide het idee om nauwer te gaan samenwerken. Daarom hebben we samen een projectaanvraag ingediend bij de Vlaamse overheid. Intussen kregen we groen licht om aan de slag te gaan”, aldus burgemeester Luc Wynant, bevoegd voor het integratiebeleid in Liedekerke.

ADiL krijgt over een periode van drie jaar 150 000 euro subsidies om de samenwerking uit te bouwen. Met deze fondsen zal de interlokale vereniging onder andere een projectmedewerker aanwerven die zowel de partners als de projecten op het terrein kan versterken. Het Vlaams Agentschap voor Integratie en Inburgering biedt bovendien extra ondersteuning en begeleiding.

Goede praktijken 

Een eerste opdracht voor ADiL bestaat erin om de succesfactoren en knelpunten van alle projecten in Affligem, Denderleeuw en Liedekerke te analyseren. “Dan kunnen we bekijken welke initiatieven door de andere partnergemeenten kunnen worden overgenomen, rond welke acties kan worden samengewerkt en welke projecten beter anders worden aangepakt”, licht integratieschepen Herman Steppe van Affligem toe. “De bedoeling is om in een latere fase ook onze expertise en goede praktijken te delen met andere gemeenten in de regio.”

Positieve ervaring

Heel wat plaatselijke spelers  zoals scholen en verenigingen, maar ook vrijwilligers en onze baliemedewerkers zoeken naar manieren om een goed contact op te bouwen met nieuwe inwoners. Omwille van talige, culturele en andere drempels is de wederzijdse communicatie niet altijd evident. Op hun vragen zal ADiL samen met hen een antwoord proberen te zoeken.

“Minstens even belangrijk zijn de vragen die nieuwe inwoners en inwoners met een migratieachtergrond hebben”, vertelt Jürgen Ruysseveldt, schepen van Integratie in Denderleeuw. “Zo kan ADiL nieuwe gezinnen mee op weg helpen om deel te nemen aan het verenigingsleven, zelf een vereniging op te starten of mee te helpen bij de organisatie van bijvoorbeeld een buurtfeest. Als we dan ook de vereniging of het buurtcomité zelf ondersteunen, kan dit een positieve ervaring zijn voor alle partijen. Die verbondenheid stimuleren, daar is het ADiL om te doen.”

 

Foto: Evelien Heyvaert


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?