Bestuur wil 'tijdrovende bedrijfsbelasting' afschaffen

Het gemeentebestuur lanceert voor de bedrijven uit Sint-Pieters-Leeuw een opvallende nieuwigheid.  De “bedrijfsbelasting“ op basis van de bedrijfsoppervlakte wordt volledig afgeschaft."Deze in 2007 ingevoerde belasting wordt niet alleen als ‘onbillijk’ en ‘aangiftegevoelig’ ervaren, maar brengt ook nog eens een enorme jaarlijkse administratieve last voor de bedrijven en de gemeente met zich mee", klinkt het. Maar voor wat, hoort uiteraard ook wel wat...

"Ondernemingen en handelaars pleiten al vele jaren voor de afschaffing en de  vervanging van deze heffing door een eenvoudiger systeem", aldus het gemeentebestuur. "Een eis waar we nu een antwoord op wil geven. De bedrijfsbelasting wordt afgeschaft en budget-neutraal ingekanteld in de onroerende voorheffing."

"Hiervoor wordt de onroerende voorheffing op de  industriële kadastrale inkomens gebracht op 740 opcentiemen. Sint-Pieters-Leeuw zal hiermee één van de eerste gemeenten in Vlaanderen zijn die gebruik maakt van de nieuwe mogelijkheid uit het decreet lokaal bestuur (art. 41) om het tarief van de opcentiemen op de onroerende voorheffing te differentiëren."

Voor de meeste van deze industriële bedrijven zal de inkanteling volgens het bestuur een verlaging betekenen, met name omdat er minder  onroerende voorheffing bijkomt dan het bedrag van de wegvallende bedrijfsbelasting. "Enkel kapitaalintensieve bedrijven op een relatieve kleine oppervlakte zullen een verhoging ondergaan", klinkt het. "Hoe dan ook blijft zelfs met het nieuwe tarief de onroerende voorheffing voor de industriële bedrijven in Sint-Pieters-Leeuw nog steeds  ongeveer 20 % onder  het Vlaamse gemiddelde."

De gemeente laat weten dat het tarief voor burgers en voor de niet-industriële bedrijven zoals kleine handelaars, landbouwers en gewone zelfstandigen in hoofd- of bijberoep ongewijzigd blijft terwijl de bedrijfsbelasting volledig wegvalt.

"Het resultaat is – en dit voor de tweede legislatuur op rij - een  blijvend stabiel klimaat van lage belastingen voor burgers en bedrijven en een daling van de administratieve lasten zowel voor bedrijven als voor  het gemeentebestuur. Om het in ondernemerstermen te zeggen een win-win!"

Het opmerkelijke voorstel van het college van burgemeester en schepenen van Sint-Pieters-Leeuw wordt een eerste maal besproken op de gemeenteraadscommissie van 12 december en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van 19 december waar ook de andere elementen van het meerjarenplan aan bod zullen komen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?