Bestuur wil sluipverkeer via parkings E40 aanpakken

Het gemeentebestuur van Asse hekelt het sluipverkeer van en naar de parkings van de tankstations langs de E40. Daarom is besloten doorgaand verkeer over de brug tussen beiden sites onmogelijk te maken voor doorgaand verkeer.

Met het programma Werken aan de Ring wil De Werkvennootschap de ruime noordrand rond Brussel weer leefbaar en beter bereikbaar maken. Het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) voerde een studie uit naar het sluipverkeer in de Vlaamse rand ten gevolge van congestieproblemen op de R0. Daarbij werd gebruik gemaakt van Floating Car Data (FCD). FCD is een methode om het verkeer te monitoren op basis van signalen van mobiele telefoons en GPS. Zowel trajectreistijden, trajectsnelheden als herkomst-bestemmingsrelaties zijn in beeld gebracht. Op basis van deze gegevens kan het sluipverkeer ten gevolge van de congestie op de R0 intergemeentelijk aangepakt worden. De verkregen informatie wordt meegenomen bij de werken aan de ring en alle omkaderende maatregelen.

Uit de studie blijken een aantal sluiproutes. Een ervan is deze van en naar de E40 via de parking van Carestel/Texaco. "20 tot 29% van het verkeer op de Vliegwezenlaan rijdt via het tankstation naar de E40 richting Gent", hekelt het gemeentebestuur van Asse. "Dit is oneigenlijk gebruik van parkings langs de E40 waarvan het nooit de bedoeling is geweest dat ze zouden functioneren als op- en afrittencomplex. Daarvoor bestaan Zellik, Sint-Agatha-Berchem en Ternat. Het verkeer van en naar Dilbeek heeft een alternatief via Industrialaan en Raymond Pelgrims de Bigardlaan."

Het gemeentebestuur van Asse is daarom tegen het oneigenlijke gebruik van de op- en afrit aan Carestel/Texaco. "We willen de Louis De Bondtstraat en de omliggende woonstraten vrijwaren van sluipverkeer. In overleg met het departement MOW en de gemeente Dilbeek is beslist om het doorgaand verkeer over de brug onmogelijk te maken en de brug enkel te behouden voor lokaal gebruik Texaco-concessie. Het Agentschap Wegen en Verkeer is beheerder van de brug en met hen zal dus bekeken worden hoe dit op terrein vormgegeven zal worden."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?