Beslissing omgevingsvergunning voor bouwbedrijf De Doncker met 60 dagen verdaagd

De beslissing over de aanvraag voor een omgevingsvergunning van bouwbedrijf De Doncker in Roosdaal wordt verdaagd met zestig dagen. Het nooddecreet dat werd opgesteld door de coronacrisis wordt hierin gebruikt omdat overleg moeilijk kon plaatsvinden door de risico tot besmetting.

Het bedrijf werd opgericht in een natuurgebied dat fungeert als buffer bij overstromingen. Met een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) in 2009 werd het bedrijf geregulariseerd onder voorwaarden. De eigenaar moest onder meer illegaal verharde percelen herstellen en de Pamelse Meersen versterken met een groene buffer. Deze voorwaarden werden de voorbije jaren ook toegevoegd bij exploitatievergunningen.

In 2018 verkreeg het bedrijf alweer een vergunning die na protesten werd vernietigd door de provincie. Sindsdien ging het bedrijf verder zonder vergunning, maar ze gingen wel in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Tegelijk dienden ze een tweede GRUP in bij kabinet Demir. Maar hun beroep werd verworpen en het bedrijf moest sluiten binnen een termijn van zestig dagen, op straffe van zware dwangsommen. Ook hier gingen ze tegen in beroep bij het kabinet Demir.

“In september van vorig jaar dienden ze dan een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning in omdat hun geplaatste loods te groot gebouwd werd. Daarover moeten we nog enkele keren overleg plegen, maar dat kan niet meteen plaatsvinden. Het dossier is dus nog niet helemaal rond en wordt dus verdaagd”, zegt burgemeester Wim Goossens.

Groen is niet overtuigd

Wat er beslist zal worden is nog niet duidelijk. Wel zullen er opnieuw voorwaarden vasthangen aan de vergunning als er een gunstig advies uitgesproken zal worden. Maar Groen Roosdaal is niet overtuigd omdat er bepaalde illegale verhardingen en een opslag niet zouden opgenomen zijn in de aanvraag. “Deze opslag en verhardingen vallen niet onder de ingedeelde inrichtingen, hoewel ze wel degelijk deel uit maken van de werking van het bedrijf. Uit deze aanvraag blijkt op geen enkele manier dat DDR zich nu wel aan de voorwaarden zal houden. Van het opbreken van illegale verhardingen of de aanleg van een bufferzone, wat in 2009 al werd gevraagd, is daarin geen sprake”, zegt Kobe Gordts, afdelingsvoorzitter Groen Roosdaal.

Als de vergunning toch zou afgegeven worden, kunnen omwonenden wel nog steeds ingaan hiertegen. Dit zou ervoor zorgen dat de procedure nog langer zou aanslepen, wat ook de dwangsom van het bedrijf zou kunnen beïnvloeden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?