Beloning voor scholen die Halle proper houden

De Halse scholen die deelnamen aan de 'operatie proper' werden afgelopen dinsdag beloond voor hun inzet om de omgeving rondom hun gebouwen zwerfvuilvrij te maken.

Operatie Proper is een initiatief van Mooimakers - het Vlaamse samenwerkingsverband tussen OVAM, Fost Plus en de lokale besturen (VVSG) -  in nauwe samenwerking met de stad Halle die de opvolging op het terrein voor zich nam. Scholen en verenigingen engageerden zich om hun eigen terreinen én de buurt errond proper te houden en aandacht te besteden aan de zwerfvuilproblematiek. Voor elke leerling of elk lid dat deelneemt, konden ze rekenen op een mooie financiële beloning.

In Halle namen het afgelopen schooljaar drie scholen deel. Samen ging het om 2700 leerlingen van Heilig Hart & College, Go! Technisch Atheneum en Don Bosco-BuSo. Voor hun inspanningen kregen de scholen 3 euro per deelnemende leerling (met een maximum van 1500 euro) wat het totaal brengt op :

Don Bosco BuSo: € 537,00

Heilig Hart & College: € 1500

Go! Technisch Atheneum: € 1500

(Foto's : JM Demol)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?