Belgisch Centrum voor Geleidehonden zoekt pleeggezinnen in Vlaams Brabant en Brussel

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG) is zeer dringend op zoek naar pleeggezinnen voor hun pups in de regio Vlaams Brabant en Brussel.

Het BCG helpt personen met een visuele beperking door geleidehonden op te leiden. Een geleidehond geeft stoepranden aan, ontwijkt hindernissen, zoekt oversteekplaatsen, bushaltes of trappen en zorgt ervoor dat de gebruiker veilig kan deelnemen aan het verkeer. Geleidehonden opleiden is echter niet mogelijk zonder de hulp van de uiterst belangrijke pleeggezinnen die onze puppy’s opvangen, socialiseren en huisvesten tijdens hun eerste levensjaar.

Belangrijke vrijwilligers

Pleeggezinnen zijn erg belangrijke vrijwilligers voor de vzw. Ze nemen ongeveer een jaar een BCG-pup in huis. “Deze periode is van uiterst belang, omdat de pups hier alles leren wat een sociale huishond moet kunnen. Wanneer de honden dan bij ons terugkeren op het centrum, starten ze aan hun effectieve opleiding”, aldus Arthur Vandebosch, algemeen directeur van het centrum.

Meer pleeggezinnen, meer pups, meer geleidehonden

In totaal houden momenteel zo’n 45 pleeggezinnen een BCG-hond bij. “Dat is natuurlijk al erg veel, maar dit aantal volstaat nog niet. 50 procent van de honden worden afgekeurd uren door medische of gedragsmatige problemen. Om de steeds langer wordende wachtlijst van blinde en slechtziende personen te kunnen verminderen, hebben wij dus zo veel mogelijk pleeggezinnen nodig. Minder pleeggezinnen betekent minder puppy’s kweken of aankopen. Minder puppy’s betekent minder geleidehonden voor personen die hier echt nood aan hebben.

Interesse? Neem een kijkje op www.puppyzoektpleeggezin.be of neem contact op met het BCG via bcg@geleidehond.be of 012 23 43 19.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?