Belastingen Sint-Pieters-Leeuw stijgen niet

SINT-PIETERS-LEEUW - Sint-Pieters-Leeuw slaagt er opnieuw in voor het jaar 2016 een evenwichtig budget en meerjarenplan aan de gemeenteraad voor te leggen.

De personeelskosten stijgen licht: er komt een derde gemeenschapswacht, een extra kracht voor de technische diensten en een extra- ICT medewerker. Daarnaast is ook een verhoging van de maaltijdcheques van 6 naar 7 euro opgenomen.

Naast de dotatie aan de gefuseerde politiezone Zennevallei (fusie met Halle en Beersel), waar elke gemeente haar bijdrage levert volgens een bepaalde verdeelsleutel, zal de gemeente Sint-Pieters-Leeuw in 2016 nog 2 extra wijkagenten bekostigen. Wij zetten dus zeker in op meer blauw op straat.

De kosten voor de brandweer zijn aanzienlijk. Hiervoor is een bedrag van 1 774 000 euro ingeschreven. Dit betreft onze bijdrage voor het jaar 2016 en een aantal nog te verwachten afrekeningen voor de voorbije jaren.

Wat de inkomsten betreft, behoudt de gemeente het tarief van 7,4 % op de personenbelasting en 900 opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Niettemin stelt het bestuur opnieuw een aanzienlijk programma aan investeringen voor, in totaal voor meer dan 7,5 miljoen euro. Deze worden deels gefinancierd met de opbrengst van de geplande verkoop van de voormalige gebouwen van de technische dienst en van het containderpark aan de Bergensesteenweg.

Voor de verbouwing van het gemeentehuis is 1 800 000 euro ingeschreven, verspreid over de 2 komende jaren. Ook voor de verbouwing van de bibliotheek is een bedrag van meer dan 1 miljoen euro uitgetrokken.

Naast het doorlopend programma voor onderhoud van wegen en voetpaden (700 000 euro) en specifieke onderhoudswerken (200 000 euro) staan ook nog een aantal grotere vernieuwingsprojecten op het programma. De heraanleg van de Fabriekstraat en van de Hoogstraat worden reeds in 2016 gepland.

Het fietspad van de Galgstraat en de Pepingensesteenweg zal over een periode van 5 jaar in 3 fasen worden hernieuwd. Het gaat hier toch over een afstand van meer dan 5 km.

In 2016 starten ook de vervanging van de lampen van onze openbare verlichting door Led-lampen. De investeringskost hiervan (ca 600 000 euro) wordt over een termijn van minder dan 10 jaar gerecupereerd door minder verbruik.

Via het autonoom gemeentebedrijf wordt de sporthal van het Wildersportcomplex gedeeltelijk verbouwd, zodat er naast een stockageruimte voor de sportverenigingen ook een afhaalpunt van de bibliotheek wordt ingericht. Voor de verbouwing van de pastorie in Vlezenbeek is 450 000 euro opzij gezet.

De nieuwbouw van het kinderdagverblijf in Ruisbroek wordt geschrapt. Dit gebouw zal grondig worden opgeknapt.

Er is ook 750 000 euro uitgetrokken voor de aankoop van de grond waarop de nieuw te bouwen school in Zuun is gepland. Deze grond zal voor een lange termijn ter beschikking gesteld worden van 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?