Belasting economische bedrijvigheid is hervormd

Het was begin september voor sommigen misschien een verrassing, maar naar jaarlijkse gewoonte verstuurt de gemeente Beersel de aangifteformulieren voor de belastingen met meldingsplicht naar alle ondernemers.

De belasting op de economische bedrijvigheid is hervormd. Er is onder meer een vrijstelling voor alle bedrijven die kleiner zijn dan 100m2 en in het verleden €100 belasting betaalden. De vrijstelling kan aangevraagd worden voor 15 oktober 2020.

"Omdat dit het eerste jaar is, houden we eraan om onze ondernemers hieraan te herinneren", laat het bestuur weten.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?