Belangrijke pioniersrol voor Oxfam Wereldwinkel Halle-Beersel VZW

Na een lang traject met als motor de voorzitter van Oxfam Wereldwinkels/Oxfam Faire Trade, Bruno Tordeur en de voorzitter van Oxfam Solidariteit, Guido van Hecken smolten op 15 februari 2020 (net voor de eerste lock-down) Oxfam-Solidariteit en Oxfam-Wereldwinkels/Fair Trade samen tot één organisatie. De integratie werd goedgekeurd door 88% van de algemene vergadering van Oxfam-Wereldwinkels en door 90% bij Oxfam-Solidariteit.

Het doel?

Van Oxfam België een sterkere beweging maken met één gemeenschappelijke missie: de strijd tegen ongelijkheid en voor economische rechtvaardigheid. En er zo mee voor zorgen dat iedereen een menswaardig leven kan leiden en iedereen elk fundamenteel recht voluit kan uitoefenen.

Wie Oxfam zegt in België denkt aan Fairtrade chocolade en rapporten over schokkende cijfers over de groeiende ongelijkheid en belastingontduiking. Maar ook noodhulp bij humanitaire rampen, de tientallen duurzame winkels in het hele land en een solide netwerk van vrijwilligers.

"Tot nu toe kwamen deze verschillende manieren om ongelijkheid te bestrijden van twee verschillende organisaties. Door de krachten te bundelen heeft Oxfam België nu meer slagkracht in de strijd voor een meer gelijke en eerlijke wereld", aldus de initiatiefnemers. "De twee organisaties samen kunnen rekenen op een netwerk van 240 winkels en de steun van 8.400 vrijwilligers en duizenden supporters."

De Missie van Oxfam België :

Oxfam België/Belgique is een beweging die strijdt tegen ongelijkheid en voor economische rechtvaardigheid. Dat doen we in woord en daad en met respect voor de grenzen van onze planeet. Zo zorgen we ervoor dat iedereen een menswaardig leven kan leiden en elk fundamenteel recht voluit kan uitoefenen.

De waarden van Oxfam België :

"We geloven in een betere toekomst, zonder armoede en ongelijkheid en we plaatsen deze waarden in het hart van al onze activiteiten.

Gelijkheid: Wij geloven dat iedereen het recht heeft op gelijke behandeling en op dezelfde rechten en kansen.
Empowerment: We erkennen en versterken eenieders zeggenschap over zijn of haar leven en over beslissingen waar hij of zij de gevolgen van ondervindt.

Solidariteit: We slaan de handen in elkaar, ondersteunen elkaar en werken samen over grenzen heen voor een rechtvaardige een duurzame wereld.

Inclusiviteit: We omarmen diversiteit en waarderen de verschillende perspectieven en bijdragen van alle mensen en gemeenschappen in het gevecht tegen armoede en onrechtvaardigheid.

Aansprakelijkheid: We nemen verantwoordelijkheid voor onze acties of passiviteit en houden onszelf aansprakelijk ten aanzien van de mensen waarmee en waarvoor we werken.

Moed: We vertellen de waarheid aan wie de macht bezit en ondernemen met volle overtuiging actie voor de doelen die we rechtvaardig achten.

De aanpak : Als deel van een divers en globaal netwerk is hoe we werken even belangrijk als de thema’s waarop en met wie we werken. Daarom schuift Oxfam België een aantal kernprincipes naar voren die onze aanpak kernmerken.
We hanteren een rechtenbenadering: Ons werk is gebaseerd op ons engagement ten aanzien van de universaliteit van mensenrechten. Mensen moeten kunnen genieten van hun rechten en overheden aansprakelijk kunnen houden. Bovendien zullen we extra aandacht besteden aan digitale rechten en maken we gebruik van macht en invloed van digitale technologie.
We mobiliseren voor systeemverandering: We eisen structurele verandering in het economisch systeem (niet enkel symbolische verandering in het bestaande systeem). We dagen de bestaande machtsstructuren uit, promoten en ondersteunen alternatieven en voeren ze ook zelf uit. Wanneer we actie ondernemen, analyseren we alle dimensies van de maatschappij: sociaal, politiek, milieu, cultureel… en bekijken de verschillende rollen van vrouwen en mannen in de economie.

We zijn feministisch: Ons werk is gebaseerd op de feministische principes. Feminisme geeft vorm aan ons werk, door macht te verdelen, en het waarderen en versterken van de zeggenschap van mensen. We willen een feministische aanpak introduceren in onze werking door feministisch leiderschap te versterken. Bovendien gebruiken we een gendermainstreaming-aanpak die ons toelaat om vrouwenrechten en genderrechtvaardigheid in ons werk op te nemen.

We versterken de kracht van mensen: Wij ondersteunen de stemmen en acties van mensen die te maken hebben met armoede of onrechtvaardigheid en werken met diegenen die hiertegen strijden. We gebruiken onze macht en positie als geloofwaardige organisatie om hun stemmen luider te laten klinken.

We werken in woord en daad: We analyseren en informeren, maar werken ook aan concrete oplossingen en brengen die zelf in de praktijk via het uitvoeren en promoten van eerlijke en duurzame handel en het versterken van de circulaire en sociale economie. In onze relaties met de private sector werken we aan de beteugeling van de macht van bedrijven waar die leidt tot armoede en onrechtvaardigheid. Daarbij tonen we ons tactisch flexibel, maar steeds strategisch coherent en kan onze relatie variëren binnen een spectrum van doelwit tot partner. Zo profileren we ons als een geloofwaardige actor in de verandering waarnaar we streven.
We luisteren naar partners en sociale bewegingen en versterken ze: De wereldwijde beweging voor verandering breidt uit en groeit elke dag in kracht, net zoals de diversiteit van actoren. Wij willen meer samenwerken met sociale bewegingen en partners waarvan we de visie en waarden delen. We zullen bescheiden zijn, en klaar om verschillende rollen op te nemen, afhankelijk van de context en van onze partners. We weten wanneer we moeten volgen, wanneer te leiden en wanneer samen met anderen op te staan. We zijn betrouwbaar en gaan lange termijnpartnerschappen en allianties aan, delen onze capaciteiten en leren van anderen.

We werken globaal en lokaal: We zijn deel van een globaal netwerk van onafhankelijke middenveldorganisaties die net als ons vertrekken van lokale verankering. Zo maken we werk van solidariteit en verbinding tussen mensen over grenzen, regio’s en landen heen. We maximaliseren opportuniteiten om verbanden te leggen tussen het lokale, regionale, nationale en globale niveau. Vertrekkend vanuit sterke wortels in België bouwen we wereldwijd allianties met activisten, bewegingen, middenveld, coöperaties en sociale ondernemers."

Onafhankelijke opvolger

Omdat geen van de oprichtende organisaties in de nieuwe organisatie als dominant zou lijken hebben de ex-voorzitters van Oxfam Wereldwinkel/Oxfam Faire Trade en Oxfam Solidariteit zich geen kandidaat gesteld voor het nieuwe bestuur maar een goede onafhankelijke opvolger, nieuwe voorzitter voor Oxfam België gevonden in de figuur van Lodewijk De Witte, voormalig (en eerste) gouverneur van Vlaams-Brabant.

Door de corona-crisis is van deze bundeling van de krachten nog niet veel te zien in het straatbeeld en is alle aandacht van Oxfam België moeten gaan naar het beheersen van deze crisis.

Oxfam Wereldwinkel Halle-Beersel VZW wil hier nu een pioniersrol in spelen voor heel België door haar naam te wijzigen in OXFAM ZENNEVALLEI.

Haar aanpak van zuiver Fairtrade winkel verruimen naar alle waarden en aanpakken van Oxfam België. Inzetten op armoede en ongelijkheid waar ook in de Wereld. Van Noord tot Zuid, van Oost tot West.

Daartoe zullen er dit jaar een aantal spraakmakende initiatieven en samenwerkingen op het touw gezet worden.

Trailwalk

Een eerste initiatief waar we iedereen zijn hulp willen inroepen is de samenwerking tussen Oxfam Zennevallei en het Oxfam Trailwalker Team ‘Halle zonder Grenzen’, die al jaren een team afvaardigen.

De Oxfam Trailwalker is een sportieve én solidaire wandeling.  Op 28 en 29 augustus worden er 350 teams verwacht voor een onvergetelijke trektocht door de Ardennen, een grote stap naar een eerlijkere wereld.

Voor de 4de keer zal het team ‘Halle zonder Grenzen’ meestappen door de ruige Ardennen. De 4 stappers worden ondersteund door 4 leden van het support-team die dag en nacht paraat zullen blijven. Het team van dit jaar voor Halle zonder Grenzen, team “103”,  bestaat uit volgende leden : Wim Vereeken (Teamleider), Steffi de Ruyck, Erwin Malfroy en Alien De Deken

Om te starten moet het team minstens €1750 sponsorgeld verzamelen. Hiervoor hebben we jullie allemaal nodig. Kleine of grote bedragen, dat maakt niet uit. Liever één Euro dan geen Euro. Dat geld gaat rechtstreeks naar ontwikkelingsprojecten van Oxfam.

Voor giften van boven de €40 krijg je een fiscaal attest. Da's goed om weten. Want wie €40 geeft, krijgt via de belastingen €18 terug en betaalt in feite dus slechts €22. Het evenement zelf wordt gefinancierd door ons inschrijvingsgeld en dus gaat uw sponsorgeld rechtstreeks naar het goede doel.

Oxfam Zennevallei en het Oxfam Trailwalker Team ‘Halle zonder grenzen’ roepen dan ook op om hen te steunen.

Dit kan op 3 manieren :

  • Doe een gift (met fiscaal attest) via https://www.oxfamtrailwalker.be/nl/edities/oxfam-trailwalker-2021/halle-zonder-grenzen
  • Stop in de Oxfam Winkel, Ninoofsesteenweg 5, 1500 Halle wat centjes in de donatie pot (zonder fiscaal attest)
  • Koop producten in de Oxfam Winkel te Halle tijdens de maanden julie en augustus. 1% van de omzet van Oxfam Zennevallei wordt geschonken aan het Oxfam Trailwalker Team ‘Halle zonder grenzen’

(Foto : Jan Demol)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?