BeHuMeDi helpt dierenvrienden die het moeilijk hebben

REGIO – Sinds eind vorig jaar bestaat er een vereniging die wil beletten dat mensen, die het niet breed hebben, hun geliefde huisdier moeten afgeven omdat ze het voedsel niet meer kunnen betalen.

De vzw ‘Belgische Hulp voor Mensen met Dieren’ of BeHuMeDi heeft twee grote doelen. “Ten eerste willen we mensen met huisdieren, die het niet breed hebben, helpen. We merkten al dat sommige mensen, die het met een leefloon moeten doen, hun dieren beter verzorgen dan zichzelf. Omdat dit  niet de bedoeling kan zijn willen we maandelijks pakketten, met bijvoorbeeld dierenvoeding, uitdelen. Wij kunnen ook tussenkomen bij sterilisaties", zegt Ingrid Peetermans, die ook het dierenasiel FSPCA in Heikruis runt.

BeHuMeDiwil ook dierenasielen steunen, die kansarmen of mensen met een beperking in hun werking opnemen. “We willen met onze vzw die asielen financieel steunen in hun opdracht”, zegt Ingrid Peetermans.

Hulpbehoevenden zoeken

De vereniging probeerde via enkele OCMW’s sneller mogelijke kandidaten bereiken maar dat leverde nog maar weinig resultaat op. “We kregen tot vandaag slechts enkele kandidaten van uit Pepingen en Geraardsbergen maar bijvoorbeeld uit de stad Halle laten ze me weten dat ze nog geen inschrijvingen hebben. Tijdens voorafgaande besprekingen werd ons gezegd dat er wel een 500 tot 1000 Hallenaren in aanmerking zouden kunnen komen. Het mag toch niet de bedoeling zijn dat huisdieren in een asiel belanden omdat hun baasjes het eten niet meer kunnen betalen”, zegt Ingrid Peetermans.

Wie de vzw BeHuMeDi wil steunen of een beroep wil doen op hulp, kan contact opnemen via de website http://www.behumedi-vzw.be/, e-mail: info@behumedi-vzw.be of gsm nummer: 0483-69.33.86.

Afspraken

Wie een beroep wil doen op de bijstand, onderschrijft een lidmaatschap bij BeHuMeDi ten bedrage van € 60 per jaar, in één maal of maandelijkse schijven van € 5 te voldoen. Daarvoor krijgt het lid voeding voor zijn/haar hond/kat/huisdier,  hulp met de dierenartskosten, zijnde jaarlijkse controle en enting, sterilisatie of castratie voor maximum 2 honden of katten per rechthebbend lid. Voor de kosten, andere dan de jaarlijkse controle en enting, geldt een wachttijd van zes maand betaald lidmaatschap vooraleer hier aanspraak kan op worden gemaakt. Voor andere kosten en grote/dure operaties zal BeHuMeDi samenzitten met rechthebbende om een gepaste oplossing te kunnen voorleggen. De vereniging helpt ook zoeken naar gepaste oplossingen in geval het lid niet langer kan zorgen voor zijn/haar huisdier met een herplaatsing, opvang of tijdelijke opvang.

Heilzaam

De therapeutische werking van dieren op mensen is alom gekend. BeHuMeDi wil er voor zorgen dat specifieke groepen mensen (mensen met geestelijke beperking, andersvaliden, mensen met depressie, mensen met taakstraffen, mensen die terug willen integreren in een werkomgeving, etc), ook effectief met de dieren kunnen in aanraking komen, hen helpen verzorgen. Bovenop dat alles wil BeHuMeDi de minderbedeelden, ouderen en daklozen helpen hun dier te onderhouden opdat zij de dikwijls nog enige overblijvende vriend in hun leven niet hoeven op te geven omdat zij het niet langer kunnen betalen.

Om dit te bewerkstelligen deelt de vereniging voedselpakketten uit en gaat samenwerkingen aann met dierenartsen en OCMW’s. BeHuMeDi leert ook kinderen met met respect met dieren om te gaan. Hiervoor zullen, in samenwerking met asielen en andere organisaties kampen worden aanbevolen of georganiseerd.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?