"Begijnen en begijnhoven : oud en toch actueel"

Dat de zusters Sacramentinen van Halle zich willen omvormen van slotzusters naar begijntjes is nu overal al geweten. Ze hebben daar nog een hele strijd voor te voeren. Maar tegelijk wordt er ook hard nagedacht over het wat en hoe. Daar is de geschiedenis van de begijnen zeker handig voor. Om dat wat te kaderen organiseren de zusters-begijnen nu dinsdag 10 december een conferentie "Begijnen en begijnhoven : oud en toch actueel" door professor Marc Vervenne ( prof. em. faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven, ererector KU Leuven, president Groot-Begijnhof Leuven)
 
"In 1998 heeft Unesco dertien Vlaamse Begijnhoven ingeschreven op de lijst van het Werelderfgoed. Daarmee heeft deze organisatie van de Verenigde Naties het belang onderstreept die deze woon- en leefgemeenschappen hebben tot op vandaag. Niet enkel omwille van de schoonheid en het pittoreske karakter van de gebouwen, maar evenzeer in de voortzetting van de beweging van vrouwen (én mannen) achter de in steen 'gestolde' geschiedenis. Hoe zijn die vormen van gemeenschappelijk wonen en leven in de 13de-14de eeuw ontstaan en hoe hebben ze stand gehouden in de 'Lage Landen'? Als vernieuwende spiritualiteit of als rebellie tegenover de bestaande kloosters en abdijen? Wat bezielde die vrouwen (én mannen) om zich te verenigen? Hoe kunnen ze ons vandaag inspireren? "De Begijnhoven zijn plaatsen van een rijk verleden, een dynamisch heden en een hoopvolle toekomst", aldus Marc Vervenne in zijn voorwoord van het boek 'Begijnhoven. Eeuwenoud. Eigentijds' (2018). Als president van het Groot-Begijnhof in Leuven én als theoloog is hij de uitgelezen persoon om ons hierover meer te vertellen."
 
Professor Vervenne komt naar het Begijnhof van de Sacramentinen op dinsdag 10 december om 19.30.
 
De lezing gaat door in de kapelzaal - binnenkomen langs de grote kapel.
 
Toegang 5 euro, ten voordele van de vernieuwing van de electriciteit en verwarming van de begijnhofkapel..


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?