Beerselse sportclubs scoren met het Nederlands: interview

De Zennevallei, de Vlaamse Rand, Vlaanderen en België, overal wordt de bevolkingssamenstelling meer divers. Nederlands is niet meer de enige moedertaal in onze regio. Voor sommige sportclubs is de aanwezigheid van verschillende moedertalen een uitdaging. Het is voor veel clubs soms zoeken om hun Nederlandstalige werking in die meertalige context te behouden. Ook in Beersel kampen sportclubs met deze uitdaging. In 2021 sloegen daarom de gemeente Beersel, vzw ‘de Rand’, de Vlaamse Overheid, voetbalclub Verbroedering Beersel-Drogenbos en volleybalclub Davoc-Lot de handen in elkaar. We vroegen Tim (projectmedewerker sport bij vzw ‘de Rand’), Stephane (bestuur voetbalclub VBD) en Patrick (bestuur volleybalclub Davoc-Lot) naar hun ervaringen.

Tim, jij ondersteunt sportclubs vanuit vzw ‘de Rand’ en voert het project  ‘Boest je sportclub: Samen scoren met Nederlands’ uit in Beersel. Hoe zou je het project in 2 zinnen omschrijven?

‘Boest’ is een project van vzw de Rand dat sportclubs in de Vlaamse Rand helpt om te gaan met de talendiversiteit en tegelijk het Nederlands als verbindende taal te behouden. We versterken het clubbestuur en werken samen in de club aan kwaliteitsvolle trainers, ouderbetrokkenheid en oefenkansen Nederlands.

Patrick en Stephane, ‘Boest’ is dus een project van vzw ‘de Rand’. Hoe kwamen jullie met hen in contact?

Patrick: Het was de sportdienst van Beersel die ons contacteerde.

Stephane: En wij kregen de info via de sportraad van Beersel. We reageerden op hun oproep. Al snel volgde een gesprek en wat later stond de begeleider van vzw ‘de Rand’ voor de deur.

Stephane, wat zijn de uitdagingen bij VBD?

Stephane: Onze voetbalclub ligt tussen Brussel, Wallonië en de faciliteitengemeenten. De meeste kinderen gaan in het Nederlands naar de school maar spreken thuis een andere taal. Er zijn echter ook kinderen die geen Nederlands spreken. Onze club is een interprovinciale club. Dat betekent dat onze trainers een zeker diploma moeten hebben. Door de geografisch ligging kunnen we niet anders dan anderstalige trainers aannemen. Het is dat of geen trainer. De begeleider van vzw ‘de Rand’ geeft deze trainers tips voor een training in het Nederlands. De tips worden stilaan automatismen. Ouders, Nederlandstalige en anderstalige, appreciëren de inspanningen van de club.

Tim: Onze inspanningen lonen. Trainers die vroeger soms een andere taal moesten gebruiken, geven nu een training in het Nederlands. Tijdens een laatste observatie hoorde ik een speler tegen de trainer zeggen: ‘Coach, waarom spreek je geen Frans?’. Dat is een teken dat de trainers goed bezig zijn.

Stephane: Veel ouders sturen hun kinderen naar onze club om het Nederlands extra te oefenen. Dat gaat natuurlijk alleen als de trainer Nederlands spreekt. We proberen zo veel mogelijk Nederlandstalige trainers te vinden. Als dat niet lukt, dan helpen de tips van dit project.

Patrick, jullie stapten nog niet zo lang geleden in het project. Wat willen jullie bereiken?

Patrick: Onze club is nog voornamelijk Nederlandstalig, zowel de spelers als de trainers. Vandaag hebben we dus niet echt een taalprobleem. We zijn er ons echter van bewust dat, gezien de groeiende meertaligheid in Beersel, we ook aandacht moeten hebben voor niet-Nederlandstaligen. De kinderen gaan meestal naar een Nederlandstalige school maar we moeten ook hun anderstalige ouders bereiken om in de toekomst voldoende nieuwe leden te hebben. In het verleden werkten we met flyercampagnes. Omdat dit weinig resultaat opleverde, moeten we nadenken over betere en efficiëntere manieren om te zorgen voor voldoende naambekendheid. Volleybal is sowieso minder populair dan pakweg voetbal.  Vzw ‘de Rand’ zal mee nadenken over onze ledenwerving. Daarnaast zoeken we ook naar een manier om de ouderparticipatie te verbeteren.

Stephane, ook jullie focusten al op de communicatie met ouders. Welke concrete acties namen jullie?

Stephane: Bij ons verloopt alle communicatie via ProSoccerData, een soort smartschool voor voetbalclubs. De begeleider van vzw ‘de Rand’ herwerkte bepaalde standaarddocumenten zoals onze ‘gedragsregels’. In de toekomst krijgen we vormingen over duidelijke en eenvoudige taal zodat we zelf zo eenvoudig mogelijk communiceren.

Tim, wat wil je bereiken bij de trainers?

Tim: Ik wil een talige begeleidershouding creëren bij zowel de Nederlandstalige als de anderstalige trainers. De Nederlandstalige trainers passen hun eigen begeleidershouding aan en zorgen via tips voor een talig klimaat op de training met veel oefenkansen Nederlands. Bij anderstalige trainers focus ik daarbij ook op hun eigen oefenkans Nederlands. We noemen het taalcoaching.

Taalcoaching?

Tim: Als ik hen coach, volg ik hun trainingen en maak ik daarvan een observatieverslag met tips. Tijdens de bespreking van het verslag krijgen ze tips over bijvoorbeeld de ‘visuele ondersteuning’. Taal is ook visueel. Hoe goed ondersteunen ze hun training met visueel materiaal of met bewegingen? Wanneer ze niet over voldoende woordenschat beschikken, verwijs ik anderstalige trainers door naar de cursus Nederlands ‘Training geven in het Nederlands’. Dat is een nieuwe cursus Nederlands speciaal voor voetbaltrainers. Of ik vraag hen een training uit te schrijven waarbij ze typische voetbaltermen inoefenen zoals ‘afhaken’, ‘aanbieden’, ‘in één of twee tijden’, enz.

Tim, wat vinden de trainers er zelf van?

Tim: Ze zijn heel positief. Ze vinden het fijn om extra Nederlands te leren of nieuwe inzichten te verwerven rond hun talig begeleidershouding. Zonet nog kwam een trainer me super fier zijn voorbereiding tonen. Ik probeer altijd het Nederlands op een positieve manier te promoten. Het Nederlands moet alle spelers, trainers, clubmedewerkers en ouders verbinden.

Stephane, welk resultaat zal volgens jou nooit verdwijnen?

We zullen altijd meertalige of anderstalige trainers hebben. Het verschil is dat ze nu vanaf het begin de taalvoorwaarden heel goed kennen. Nederlands is onze voertaal. Hun engagement is groot.

Patrick en Stephane. Om af te sluiten. Welke actie staat als eerste op de to do lijst?

Patrick: Het recruteringsproces is, samen met onze infogids en ons infomoment, aan vernieuwing toe. Dat is onze eerste to-do.
Stephane: We moeten werken aan onze evaluatiegesprekken. Evaluatiegesprekken zijn emotioneel beladen en dan is taal een extra drempel. Waarschijnlijk hebben we het in de toekomst over evolutiegesprekken, dat klinkt al iets diplomatischer.

Meer info over ‘Boest je sportclub: Samen scoren met Nederlands?’ www.boestjesportclub.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?